Næring

Framtidens næringsliv er grønt, nyskapende og kreativt. Da trenger vi gode, stabile og langsiktige rammevilkår for næringsvirksomhet. Næringspolitikken skal være moderne og næringsnøytral og legge til rette for et seriøst og lønnsomt næringsliv.

Et mangfoldig og nyskapende næringsliv er avgjørende for at vi skal kunne opprettholde og utvikle velferdssamfunnet i en stadig mer globalisert økonomi.

Det er et mål for Venstre at flere starter egen bedrift. Det er viktig for maktspredning i økonomi og samfunn å ha et mangfold av små og mellomstore bedrifter, i tillegg til de store bedriftene i vårt fylke. En god infrastruktur er helt avgjørende for å få til en positiv utvikling for næringslivet i hele fylket.

Næringspolitikk

Stedsuavhengige arbeidsplasser

Et likestilt og inkluderende arbeidsliv

Landbruk og matproduksjon

Kulturnæring

(start /forrige kapittel / neste side / neste kapittel)