Vi slår ring om de pårørende!

Mental helse, Andrea Piacquadio, pexels.com

Lokalt gjennomslag for pårørende

Norske Kvinners Sanitetsforening har gjennom mange år bygget opp et landsdekkende tilbud for å hjelpe pårørende til de som sliter med psykisk sykdom eller rus. Nå står tilbudet i fare for å bli rasert, fordi Ap/Sp-regjeringen vil fjerne tilskuddet til Sanitetskvinnene sine pårørendesenter. Det kan vi ikke la skje.

I Venstre advarte vi allerede i fjor høst om en klønete og forhastet prosess fra regjeringen i en varslet omlegging av støtteordningen til frivillig arbeid innenfor psykiatri og rus, og at det var reell fare for at flere tilbud kunne bli lagt ned. Dette ser vi nå skjer, over hele landet. Derfor krever vi i Venstre at regjeringen nå tar ansvar og kommer med ekstra bevilgninger til Sanitetskvinnene og andre frivillige organisasjoner innenfor psykiatri og rus i revidert nasjonalbudsjett.

Les vårt leserinnlegg i RB her!

På lag med frivilligheten

I tillegg har vi i Ullensaker i disse dager et initiativ som vil lette arbeidet for frivillige og pårørende av pasienter og brukere av helse- og omsorgstjenester.

I kommunestyremøtet i går kveld den 9/5-23 ble følgende enstemmig vedtatt:

“Administrasjonen bes undersøke om dette eller andre egnede rom/lokaler er mulig å benytte til formålet beskrevet, og at det etableres en kontakt med de mest aktive interesseorganisasjonene i Ullensaker for så snart som mulig å etablere en midlertidig løsning. Lokaler kommunen allerede stiller til rådighet for frivilligheten, eller bevilger driftsstøtte til, skal vurderes.”

Vi retter en stor takk

Vi vil rette en stor takk til Sanitetskvinnene og alle andre frivillige landet rundt som står på for å skape et bedre liv for de som sliter i hverdagen. Spesielt takker vi Ullensaker Demensforening som tipset oss om behovet for en trygg møteplass i kommunen vår. Venstre er på lag med frivillighets-Norge. Gode frivillige hjelpetilbud bør bygges opp, ikke rives ned.