Vi ønsker et inkluderende og fremtidsrettet Drammen, og vil gjøre vårt beste for å vinne frem i våre saker. Får vi din stemme i kommunevalget 2023?

Drammen Ypsilon Bridge

Kommunestyrevalg 2023

I år er det kommunevalg, og fra 10. august kan du forhåndsstemme. Du kan også stemme på valgdagen 11. september.

Oversikten over stemmelokaler finner du på valg.no

Vi i Drammen Venstre er tydelige på hva vi ønsker for Drammen. Hele vårt program er bygget på at vi ønsker å ta vare på kommunen.

Under kan du lese om noen av våre hjertesaker.

Drammen Venstre vil ta vare på

 • Naturen og matjorda i Drammen er under sterkt press. Vi har et ansvar for å bevare naturopplevelsene, biomangfoldet og selvbergingsevnen – både nå og for dem som kommer etter oss. I tillegg mener vi at naturen har en egenverdi. Derfor er Venstre garantist mot nedbygging av natur og matjord, og vi vil restaurere det som har gått tapt, slik at vi kommer i pluss i naturregnskapet.
 • Skolene og barnehagene er kuttet til beina de siste årene og vi er nå blant kommunene som bruker minst penger på oppvekst og utdanning i Norge. Vi i Venstre vil flytte mer penger til skole, barnehage og forebyggende tjenester. Dette vil kreve tøffe prioriteringer, siden inntektene til kommunen samlet er svært lave. Denne jobben er vi klare til å ta. Vi vil også gi skolene, barnehagene og andre tjenester mer tillit til faglig skjønn. Politikere i dag er alt for glad i å overstyre faglige beslutninger som de ansatte har de beste forutsetningene for å ta. Vi i Venstre vil at løsningene skal lages av dem med best kompetanse nærmest sakene det angår, og at vi politikere skal holde oss unna i større grad.
 • Drammen har en helt unik historie som vi fortsatt finner mange spor av i bygninger og kulturmiljøer. Politikerne har dessverre forvaltet denne arven på en skammelig måte i tiår etter tiår. Vi i Venstre vil sette en stopper for at bygninger med bevaringsverdi rives, og vi vil sette krav til at framtidas byutvikling er i stil med de historiske miljøene der de finnes. Vi mener også at Drammen har et stort potensial til å vise fram den flotte historien i større grad, og vil derfor satse på turisme og opplevelser basert på det historiske Drammen.
 • Drammen har i dag en stor gjeld. Økte renter gjør at vi ligger an til opp mot 100 millioner i negative finansutgifter de neste fire årene. Dette er penger som må kuttes direkte på driftsbudsjettet til tjenestene. Vi i Venstre vil hindre flere kutt i tjenestene så langt det er mulig. Det betyr at trykket på både investeringer og drift må ned. Vi vil derfor satse på å reparere og utvide tjenestene vi har, framfor å bygge nytt, så langt det er mulig.

Drammen Venstre vil inkludere

 • Drammen har store utfordringer med utenforskap. Tusenvis av mennesker som ønsker å ha en jobb eller en meningsfull aktivitet sitter passive mot sin vilje. Vi i Venstre vil gjøre et skikkelig løft for å få disse på innsida av fellesskapet. Vårt hovedgrep for å løse dette er å forbedre NAVs tilbud, tilpasset de unike behovene Drammen har kontra andre kommuner.
 • Gratis norskkurs til arbeidsinnvandrere gjør at de tusenvis av disse menneskene i Drammen får bedre forutsetninger for å delta i samfunnet.
  Mange av dem stiller dessverre med dårligere forutsetninger enn mange andre for å delta likeverdig i samfunnet, fordi de ikke kan norsk språk og fordi mange dessverre fortsatt utnyttes i arbeidslivet. Vi i Venstre vil derfor gi gratis norskkurs til alle arbeidsinnvandrere, og stramme til kommunens anbuds- og anskaffelsesreglement slik at alle arbeidstakere blir behandlet seriøst og likeverdig.
 • Medvirkning er viktig, og Drammen Venstre har fått store gjennomslag for mer satsing på medvirkning i Drammen kommune de siste årene. Vi har likevel fortsatt en lang vei å gå, både i kommunens tjenestetilbud og ute i sivilsamfunnet. Venstre har tre grep for å løse dette. For det første vil vi at brukere og ansatte skal få mer å si i utformingen av sine tjenester og tilbud. Dernest vil vi kreve medvirkning med naboer i byggesaker på et mye tidligere stadium enn i dag. Til sist vil vi gi nærutvalgene i kommunen større makt og ressurser til å fatte beslutninger for sitt eget nærmiljø.
 • Mange barn og unge står på utsida av fritidstilbud i dag fordi foreldrene har dårlig råd. Vi i Venstre vil kjempe for at alle skal ha like muligheter til å delta i idrett, kultur og andre aktiviteter som de ønsker seg. Dette vil vi gjøre gjennom å lage en inntektsgradert ordning hvor klubbene får refundert rabatter til deltakerne, og brukerne selv må dokumentere minst mulig. Vi vil invitere næringslivet til å være med og dekke dette spleiselaget.

Vi vil kjempe for frihet

 • Vi vil frigjøre skaperkraft i næringslivet som i dag går med til unødvendig byråkrati og ventetid i møte med kommunen. Mange næringsdrivende opplever dessverre lengre saksbehandling og lavere service i møte med kommunen enn de ønsker seg. Vi i Venstre vil dreie denne mentaliteten fra å være kontrollerende til å bli enda mer tilretteleggende.
 • Vi vil frigjøre det kvalitetspotensialet som ligger i at seriøse, private tilbydere kan konkurrere med kommunen om å levere tjenester til innbyggerne, der det er relevant. Særlig i barnehagesektoren ønsker vi en reell likebehandling av private, ideelle barnehager med de kommunale.
 • Vi vil frigjøre sentrum fra biltrafikken som i dag kveler trivsel og kvalitet for beboere og besøkende. Særlig Strømsø har store utfordringer med luftkvalitet, støy og trafikksikkerhet. Vi vil få biltrafikken ut av sentrumsgatene og gjøre det lettere og mer attraktivt for buss, gående og syklende å komme fram. Bygatene skal bli et sted hvor barna kan leke igjen og hvor naboer kan møtes og skape ting sammen i hyggelige omgivelser.
 • Vi har flotte nærmiljøer som fortjener å blomstre på sine vis. Vi i Venstre vil derfor hegne om tjenestene nært folk der bor, og gi drammensere frihet til å ha kortest mulig avstand til barnehage, skole, sykehjem, idrettsanlegg, knutepunkt, kulturskole og andre tilbud. Vi har lite tro på å tvangsflytte folk i utkantene til sentrumsområdene, og fra et klimaperspektiv er det da også mye mer fornuftig å skape de gode tjenestene nært der vi allerede har bebyggelse.
 • Mange drammensere har barrierer fra å ha bolig tilpasset deres behov. Det kan være økonomi, funksjonsnedsettelse eller andre forhold som hindrer dem fra å ha en bolig som er tilpasset deres behov. Vi vil gi alle denne friheten gjennom å utvikle tredje boligsektor med ulike tiltak for å gi flere en reell mulighet til å komme inn på boligmarkedet. Vi vil ha et leietilbud til en pris som alle kan betjene. For at flest mulig skal kunne bo nært tilbud og tjenester så er vi også villig til å bygge høyt nært knutepunkt, der det kan gjøres uten å ødelegge kulturminner og historiske miljøer.

Mer om oss i Drammen Venstre

Vil du vite mer om hva vi vil jobbe for i Drammen kommune, så kan du lese kortversjonen av vårt program ved å klikke her.

Her er våre listekandidater for kommunevalget 2023:

 1. Herman Ekle Lund. Fødselsår: 1988
 2. Emilie Ovnerud. Fødselsår: 2003
 3. Rune Fortun. Fødselsår: 1967
 4. Camilla Ulsund. Fødselsår: 1984
 5. Torhild Wibe. Fødselsår: 1956
 6. Espen Ovnerud. Fødselsår: 1985
 7. Tiril Sofie Røstad. Fødselsår: 2004
 8. Heidi Josephine Cutler. Fødselsår: 1976
 9. Anders Wengen. Fødselsår: 1976
 10. Margaret Dabrowska. Fødselsår: 1977
 11. Mahamud Ismail. Fødselsår: 1995
 12. Cathrine Gundersen. Fødselsår: 1989
 13. Lars Follestad. Fødselsår: 1975
 14. Monika Brozek. Fødselsår: 1990
 15. Ståle Gundersen. Fødselsår: 1978
 16. Rodney Harper. Fødselsår: 1981
 17. Rune Johannesen-Ashton. Fødselsår: 1988
 18. Karolis Papeika. Fødselsår: 1981
 19. Kjartan Malthe-Sørensen. Fødselsår: 1978
 20. Jostein Langerud. Fødselsår: 1976
 21. Jonas T Wiger Blindheim. Fødselsår: 1987
 22. Frode A. Bruberg Hansen. Fødselsår: 1975
 23. Knut Haugland. Fødselsår: 1972
 24. Henning Thorsen. Fødselsår: 1982
 25. Christian Hillmann. Fødselsår: 1976
 26. Trond Cato Martinsen. Fødselsår: 1975
 27. Maud Sørum Vestnes. Fødselsår: 1996
 28. Olga Muntean. Fødselsår: 1992
 29. Oda Rygh. Fødselsår: 1986
 30. Vidar Solsvik. Fødselsår: 1964
 31. Jo Bastian Gustavsen. Fødselsår: 2002
 32. Erik Strangstad. Fødselsår: 1984