Imigranci również zasługują na zgodne z prawem życie zawodowe

Portrett av Monika og Margaret

23 maja Rada Miejska w Drammen rozpatrywała swój pierwszy projekt dotyczący “Modelu Drammen dla poważnego rynku pracy”. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przyjęcia dodatkowego postanowienia, które mówi, że istotne informacje, możliwości składania skarg, Ustawa o Prawie Pracy, powinny być dostępne w języku ojczystym pracowników w danym miejscu pracy.

W Drammen mieszka obecnie ponad 7 000 osób pochodzących z krajów, które stały się częścią Unii Europejskiej w 2004 roku. Wielu z nich jest w wieku produkcyjnym i co za tym idzie jest aktywnym zawodowo. Stanowią oni istotna cześć fundamentu, dzięki któremu możliwe jest utrzymanie usług komunalnych i przedsiębiorstw w Drammen.

Na szczęście środowisko biznesowe w Drammen jest bardzo profesjonalne. Większość pracowników ma więc poważnego pracodawcę i dobrze radzi sobie w miejscu pracy, ale – niektórzy nie maja tego szczęścia. „ I te kilka zgniłych jabłek pozwala zniszczyć wiele w życiu tych mieszkańców ”.

W zimie na stronach Inspekcji Pracy przez krótki okres czasu dostępny był formularz w języku polskim, umożliwiający składanie skarg dotyczących przestępstw na rynku pracy. Formularz został usunięty po kilku tygodniach, gdyż liczba skarg stała się zbyt duża, by je obsłużyć.

W Drammen mamy faktycznie wiele osób i organizacji, które zajmują się doradztwem dla mniejszości w kwestiach dotyczących rynku pracy. To świadczy o skali problemu i potrzebie jego rozwiązania.

Skargi obejmują między innymi nielegalne rejestracje godzin pracy przez pracodawców, nieterminowe przesyłanie „ inntektsmelding ” do NAV (urzędu pracy) lub łamanie solidarnej odpowiedzialności przez głównego wykonawcę, który pozwala podwykonawcy zatrudniać nowych pracowników, mimo że inni nie otrzymują wynagrodzenia – jest to tylko kilka przykładów. Pozytywna strona sprawy jest taka, że tego rodzaju przestępczość jest łatwa do wyeliminowania, jeśli istnieje polityczna wola do wprowadzenia odpowiednich przepisów i kontroli czy są one respektowane.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, ze w tym tygodniu politycy w Drammen wyrazili wole uregulowania przepisów dotyczących w/w spraw jak również, ze nasza propozycja z Venstre czyni Drammen pionierem w zakresie praw mniejszości w życiu zawodowym.

Wciąż mamy wiele do zrobienia, aby wszyscy imigranci byli traktowani na równo i z szacunkiem w norweskim społeczeństwie. Dlatego tez my w Drammen Venstre pracujemy nad tym, aby zapewnić darmowe kursy języka norweskiego dla wszystkich imigrantów, którzy nie mają do nich dostępu, chcemy lepiej dostosować oferty na rynku pracy za pośrednictwem Nav do konkretnych potrzeb Drammen, będziemy tez walczyć na szczeblu krajowym, aby wszyscy imigranci automatycznie przechodzili z numeru D na numer personalny po maksymalnie sześciu miesiącach pobytu w Norwegii – to tylko niektóre z naszych propozycji.

Głosuj na Venstre, jeśli chcesz równouprawnienia w Drammen dla wszystkich imigrantów.