Przeczytaj o najważniejszych sprawach, nad którymi pracujemy

Dbamy o Polaków i nasze wspólne sprawy: Margaret Dabrowska, kandydatka nr 10 na Liście wyborczej Venstre Monika Brozek, kandydatka nr 14 na Liście wyborczej Venstre, Foto: Nina Holtan

Bezpłatna nauka języka

Chcemy, aby wszyscy imigranci w Drammen mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych kursów języka norweskiego.

Praca zgodna z prawem

Chcemy, aby zgłaszanie nieprawidłowości w miejscach pracy odbywało się bezproblemowo. Zakłady pracy, które zatrudniają polskich pracowników, którzy nie posługują się językiem norweskim lub angielskim, powinny mieć „mężów zaufania” , którzy mówią po polsku. Kodeks pracy powinien być przetłumaczony na język polski i dostępny na stronach internetowych gminy. Organizacje, które prowadzą dialog między środowiskami pracy a sektorem publicznym w imieniu Polaków, powinny otrzymać odpowiednie środki.

Dyskryminacja i rasizm

Chcemy, aby Polacy mieli takie same prawa jak wszyscy inni mieszkańcy Drammen. Nikt nie powinien być dyskryminowany. Chcemy zwalczać uprzedzenia i złe postawy wobec Polaków.

Numer personalny

Chcemy walczyć na szczeblu krajowym, aby wszyscy automatycznie otrzymywali numer personalny po maksymalnie 6 miesiącach posiadania D-numeru.

Miejsca u lekarza rodzinnego

Chcemy, aby wszyscy mieli swojego lekarza rodzinnego i mogli go zmienić, jeśli są niezadowoleni. Dlatego m.in. chcemy utworzyć więcej miejsc pracy dla lekarzy i wprowadzić program mentorów.

Usługi tłumaczeniowe

Chcemy zapewnić odpowiedni zasób usług tłumaczy tak aby tłumacz języka polskiego był dostępny wtedy, gdy jest to potrzebne.

Dokładniejsze informacje na temat PPT i Barnevernet oraz lepsza współpraca między rodzicami a gminą

Chcemy, aby Polacy mieli dostęp do dokładniejszych informacji na temat sposobu działania PPT i Barnevernet po polsku. Obecnie istnieje wiele nieporozumień, które prowadzą do niepotrzebnych konfliktów.

Godziny otwarcia i dostępność posterunków policji, urzędów ds. pracy (NAV) i innych urzędów publicznych

Chcemy, aby posterunki policji, urzędy NAV i inne usługi publiczne były dostępne w pobliżu miejsc zamieszkania i miały dostępne dla wszystkich godziny otwarcia.

Głosuj na Venstre, jeśli

Chcesz dbać o:

– przyrodę i gospodarkę związaną ze środowiskiem

– szkoły i przedszkola

– historię lokalną

– gospodarkę ekonomiczną

– osoby, które są poza rynkiem pracy i chcesz pomagać im odnaleźć na nowo drogę zawodową

– imigrantów poprzez bezpłatne kursy języka norweskiego i pracę z poszanowaniem przepisów prawa

– pracowników i mieszkańców, aby mieli wpływ na lokalną demokrację

– dzieci i młodzież, aby zapewnić im zajęcia pozalekcyjne, bez względu na status ekonomiczny rodziców

Chcesz mieć większą wolność w:

– prowadzeniu własnej firmy

– wykonywaniu swojej pracy jako profesjonalista w gminie bez ingerencji polityków

– tworzeniu przyjaznego dla wszystkich życia w mieście, bez dużego ruchu samochodowego

– posiadaniu najpotrzebniejszych usług i świadczeń blisko swojego miejsca zamieszkania

– możliwości posiadania domu/mieszkania dostosowanego do Twoich potrzeb

Jak zagłosować na Venstre i na nas?

Możesz zagłosować przedterminowo od 10 sierpnia lub w dniu wyborów 11 września 2023 roku. Dowiedz się, gdzie znajduje się najbliższy lokal wyborczy oraz jakie dokumenty musisz zabrać ze sobą, informacja na stronie :
www.drammen.kommune.no/valg.