Innlegg: Det er faktisk ikke greit

Elisabeth Holter-Schøyen svarer på kritikk om Follestad
Elisabeth Holter-Schøyen, Foto: Jeppe Holter-Schøyen

Gruppeleder Elisabeth Holter-Schøyen svarer på kritikk fra MDG i Budstikka og i Røyken og Hurums Avis.

Det minste jeg trodde man kunne forvente fra en erfaren topp-politiker, var å gjengi sannheten. Hanne Lisa Matt maler med tykk pensel. Både i leserinnlegg i Budstikka, i RHA og i folkemøter. Og hun forteller en oppdiktet egen historie. Det er faktisk ikke greit.

Matt snakker om at Follestad felt D er en omkamp. Og forteller igjen og igjen at et enstemmig kommunestyre i gamle Røyken stanset planene om felt D i behandling i 2018.

Men kjære Hanne Lisa Matt: Det har ikke vært noen sak i kommunestyret i Røyken om felt D. Hverken i 2018, 2017, 2016 eller 2015.

Jeg var med på å sikre leveområdet til hekkende rovfugl, hensynet til sammenhengende grøntstruktur og nærfriluftsliv

Du skriver at du selv var med på å ta dette ut i 2018. Du sa også i ditt innlegg på folkemøte i Åros at du mente jeg også var der.

Jeg ristet da på hodet til deg. For jeg har ikke vært med på noen behandling av felt D i Røyken.

Derimot har jeg vært med på behandlingen av felt E og var med på å redusere dette og tok ut to områder for å sikre leveområdet til hekkende rovfugl, hensynet til sammenhengende grøntstruktur og nærfriluftsliv.

I tillegg til en rekke andre klima- og miljøhensyn. Vedtak som kom fra utvalg for miljø, klima og samferdsel – et utvalg jeg ledet.

Til din orientering ble felt D sist behandlet i utvalg for plan og byggesak 23.8.2016. Omforent vedtak her ble: «Saken sendes tilbake med ønske om å få den opp igjen i sin opprinnelige form uten pukkverk og massedeponi og med den type næring som er i området.»

Dette er også referert i saksfremlegget for planprogram for felt D i hovedutvalg for plan og byggesak 19.10.2022. Der var MDG til stede med to representanter. Som for øvrig stemte mot forslaget «Det skal tilstrebes størst mulig grad av massebalanse innenfor planområdet. Tilkjørte masser skal i størst mulig grad være kortreiste», og stemte for kommunedirektørens forslag.

Videre i innleggene dine skriver du hva Venstre kommer til å stemme for i denne saken. Kan jeg be folk spørre MDG i andre saker også? Om hva Venstre kommer til å stemme for? Eller mot?

Dette er mer enn drøyt, Hanne Lisa. Greit at det er valgkamp – men det får da virkelig være grenser.