Rask hjelp når du trenger det

Forestill deg at du opplever en krise i livet; stress, problemer på jobben eller i familien, det hele floker seg, kreftene tar slutt og du blir sykemeldt. Du får vite fra sykehuset at ‘Du er ikke dårlig nok til å få spesialisthjelp’ og det er mange måneders ventetid på psykologhjelp, som du selv må betale. Da trenger du et sted du kan få hjelp – ikke neste år, men gjerne før enn senere.

I Lillesand kan du få slik hjelp. Ressurssenteret har åpen dør og varm kaffe, Psykisk helse og rus har dyktige fagfolk og på Familiesenteret tar erfarne terapeuter imot barnefamilier.

Venstre ønsker at Lillesand innfører modellen som heter ‘Rask psykisk helsehjelp’. Kristiansand var blant de første kommuner til å innføre modellen for 10 år siden, og nå fins den i mer enn 70 kommuner. Modellen tar sikte på å hjelpe folk med psykiske lidelser før lidelsene blir livstruende. Det skjer gjennom kurs, veiledningsprogrammer og samtaler. De fleste av oss trenger ikke lange dyre forløp på psykologens kontor, men har god hjelp av å lære mentale verktøy som kan bryte negative mønstre, få frem egne ressurser og gjøre oss i stand til å ta tak i livets utfordringer.

Fordelen med å innføre Rask psykisk helsehjelp er: 1) En trenger ikke henvisning fra lege og en får tilbud om gratis hjelp i løpet av få uker. 2) Det fungerer. Vi vet fra grundige evalueringer av ordningen, at de fleste har god hjelp av nettopp denne modellen. 3) Kommunen kan få midler fra staten til opplæring av fagpersoner i kognitiv atferdsterapi. 4) Kommunen blir med i et landsdekkende nettverk, der en mottar veiledning og utveksler erfaringer.

Siden mye allerede er på plass i Lillesand vil det være ukomplisert og billig å innføre modellen. Ikke i stedet for eksisterende tjenester, men for å sikre kvalitet og tilgjengelighet. Med andre ord – for at vi kan få rask hjelp når vi trenger det.

Jens Tennebø Jensenius, kandidat bystyret
Tone Vareberg, kandidat bystyret
Lillesand Venstre