Formannskapet mente det ikke var lærernes tur

Det viktigste tiltaket for å sikre en god skole til barna i Kristiansand er å rekruttere og beholde gode lærere.

Derfor ønsket Venstre at Kristiansand kommune skulle gi klar beskjed til KS om at lærerne skal prioriteres i årets lønnsforhandlinger.

I fjorårets lønnsforhandlinger gjentok KS flere ganger at de forhandlet på bakgrunn av signaler fra kommunene i Norge, og at lærerne ikke hadde blitt særskilt prioritert blant kommunene. Venstre ønsker at lærerne i år skal prioriteres høyest. Det er vesentlig for å greie å rekruttere og beholde gode lærerkrefter i skolen.

De siste årene har antallet studenter som søker lærerstudier gått kraftig ned. Det er alvorlig for å sikre god oppfølging av framtidas elever. Venstre vil satse på lærerne gjennom å gi de en bedre arbeidshverdag og lønn i tråd med deres høye utdanningsnivå.

I Agder fylkeskommune var Venstre med på å prioritere lærerne i innspillet til KS. I Kristiansand vil Venstre i årene som kommer kjempe for å prioritere lærerne. Grunnen til det er enkel. Vi greier ikke å ruste elevene våre for en komplisert framtid uten å ha de gode lærerne på jobb.

Jacob Haugmoen Handegard, ordførerkandidat for Venstre i Kristiansand

Ivar Bergundhaugen, gruppeleder for Kristiansand Venstre og fylkestingskandidat

Innlegget har vært publisert i Fvn 16.februar
https://www.fvn.no/mening/debattinnlegg/i/xgeJGl/formannskapet-mente-det-ikke-var-laerernes-tur