Fritidsfondet – et strålende tiltak!

I 2020 ble Fritidsfondet født ved vedtak, etter å ha blitt unnfanget i et verbalforslag i budsjettdebatten i 2018. Venstre erkjenner foreldreskap, og føler med det et ansvar for Fritidsfondet.

Derfor synes Venstre det er gledelig å se hvilken suksess dette har blitt. Første året har 601 barn søkt fondet om støtte. Fritidsfondet er rett og slett et strålende tiltak. Likevel kan også strålende tiltak bli enda bedre, eller som Venstres valgspråk lyder: «Bedre er alltid mulig».

Ser vi på nettsiden for fondet, så kan vi se at ett av målene er å sikre en modell som er enkel, oversiktlig og lett tilgjengelig for målgruppen. Når vi vet at over 3000 barn i kommunen vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt, og 1/5 av disse altså søker fritidsfondet om støtte, så kan vi spørre oss selv om vi har lyktes helt med «enkel, oversiktlig og lett tilgjengelig».

Så kan det være mange grunner til at ikke flere søker. Det kan være fordi fondet ikke er kjent nok blant målgruppen, eller det kan være fordi søknadsprosessen ikke er enkel nok, eller begge. Eller noe helt annet.

Kommunen har gjort mer enn mye for å gjøre fondet kjent, det er det ikke tvil om. På kommunens nettsider er det informasjon å finne på intet mindre enn sju språk, det finnes brosjyrer og det har vært gitt informasjon til idrettsrådet, idrettsklubber, skoler, lag og foreninger og det har også vært saker i media. Likevel søker altså bare 1/5. Kunne kommunen hatt en annonsekampanje, sånn som vi har for støtteordning for piggdekk til sykler? Kanskje er ikke foreldrene til barna i målgruppen blant de mest aktive brukerne av kommunens nettsider?

Kommunen har også gjort seg flid med å gjøre ordningen ubyråkratisk og tillitsbasert. Likevel må man når man søker klikke seg inn på nettsider med lenker og underlenker, logge seg på med BankID og skaffe, skanne og laste opp dokumentasjon. Når vi har å gjøre med en målgruppe der mange står i mye fra før, og søknadsprosessen bidrar til å øke belastingen, da er det mulig å tenke seg at noen synes terskelen blir for høy. Kan vi gjøre selve søknadsprosessen enklere?

Venstre tror og håper det. Derfor vil vi, som gode foreldre av Fritidsfondet, følge det opp videre. Vi vil at fondet skal bli enda bedre kjent i målgruppen og at søknadsprosessen kan bli enda enklere. Et strålende tiltak kan bli enda bedre. For bedre er alltid mulig. Fritidsfondet FTW!

Ragnhild Wennberg, Iselin Bøge Rom og Ivar Bergundhaugen, Kristiansand Venstre

Innlegget var på trykk i Fvn 16.mai
https://www.fvn.no/mening/debattinnlegg/i/wAbBy4/fritidsfondet-et-straalende-tiltak