Ja, Kunstsilo vil berike byen!

I et leserinnlegg 13. januar stiller Pensjonistpartiets Svein-Harald Mosvold Knutsen spørsmål om Kunstsilo vil berike byen. Svaret er JA. Her er Venstre og PP uenige, og det er for så vidt OK. Det som ikke er OK er at PP forsøker å stikke kjepper i hjulene før Kunstsilo i det hele tatt har fått mulighet til å vise om prosjektet vil lykkes.

Bystyret har vedtatt å støtte Sørlandets Kunstmuseum og Kunstsilo. Da bør alle heie på prosjektet frem til åpning, og gi museet mulighet til å vise om de vil lykkes i å skape en stor attraksjon, som også vil berike byen.

Mosvold Knutsen omtaler Kunstsilo som om det er et kommunalt prosjekt. Det er det vitterlig ikke. Det er stiftelsen Sørlandets Kunstmuseum som eier Kunstsilo. Det vil si at det er stiftelsen selv som må ta ansvar dersom budsjetterte besøksanslag ikke innfris. Det vil ikke være kommunens plikt å «redde» Kunstsilo økonomisk ut over det som er avtalt.

Det undrer meg at Mosvold Knutsen spekulerer i om vi politikere skal begynne å tenke alternativ bruk av siloen. Dette har kommunens politikere selvsagt ikke noe med, da dette ikke er kommunens eiendom.

Venstre er eneste parti i bystyret som både i 2020 og 2021 foreslo å øke kommunens driftstilskudd til Kunstsilo. For Venstre er det viktig å støtte opp om gode kulturprosjekter som kan berike byen. Derfor stiller vi til valg for Venstre.

Jacob Haugmoen Handegard, ordførerkandidat Venstre

Petter Benestad, 3. kandidat til bystyret, Venstre

Tidligere publisert i Fvn:
https://www.fvn.no/mening/debattinnlegg/i/RGmn5d/ja-kunstsilo-vil-berike-byen