Lite makt i Ebbes foldede hender

Ebbe Boel Pedersen fra KrF verdiger Venstre oppmerksomhet i et innlegg i avisen forrige uke. Det var underlig lesning.

Allerede i ingressen går det galt for Ebbe, der han kaller Venstres klimamål for urealistiske. Det er å anta at han sikter til at Venstre sto bak forslaget der Kristiansand skal kutte 80 % av sine klimautslipp innen 2030. Et forslag vedtatt av et stort flertall i bystyret, faktisk inkludert Ebbe selv. Det er ingen tvil om at det er ambisiøst å kutte 80 %, men urealistisk er det ikke. Cicero har laget en rapport med beskrivelse av 33 mulige tiltak som faktisk kutter enda mer enn 80%. I sum ambisiøse tiltak, men overhodet ikke urealistiske. Vi må bare gjøre mer enn å folde hendene og håpe.

I første setning av brødteksten bryter Ebbe så det 8. bud. Venstre var nemlig ikke en del av den merkelige samlingen partier som sikret ny koalisjon i Kristiansand, så her serverer Ebbe en blank løgn. Faktisk var Venstre sammen med KrF i å levere felles alternativt budsjett etter forrige kommunevalg. Som for øvrig var det siste budsjettet KrF var en del av som hadde ambisjoner for klimapolitikken. Etter dette har det vært lite klimaambisiøst å spore fra KrF. Det har gått mer i å folde hendene og håpe.

Ebbe fortsetter med å vise KrF sin manglende situasjonsforståelse i det han sier det ikke har skjedd noen verdens ting med klimakrisen. For det har det, altså. Dette er merkbart over hele kloden, der ekstremvær kommer hyppigere og sterkere, med stadig verre konsekvenser. For å motvirke dette må vi gjøre mer enn å folde hendene og håpe.

Mot slutten av innlegget krydrer Ebbe så det hele med en vaskeekte stråmannsargumentasjon. For det er ingen i Venstre som har hevdet vi skal slutte med persontransport eller å legge ned bedrifter. Venstre har tvert imot argumentert for, jobbet for og forslått de samme tiltakene Ebbe selv lister opp mtp. karbonfangst, fornybar energi og nye energiformer. Forskjellen ligger i at Venstre også vil gjøre tiltak som virker i dag, mens Ebbe heller vil fokusere på noe han håper kan komme senere. Det holder dessverre ikke. Vi må gjøre mer enn bare å folde hendene og håpe.

Å sette seg lavere klimamål fordi man synes det er krevende med de klimamål som er nødvendige, det er ikke å være «realistisk miljøfriker», som Ebbe kaller det, det er å melde seg ut av virkeligheten. Det er makt i de foldede hender heter det i salmen. I klimapolitikken må det nok mer til.

Ivar Bergundhaugen og Christine Alveberg, Kristiansand Venstre
Innlegget sto på trykk i Fvn 5.mai.
https://www.fvn.no/mening/debattinnlegg/i/8Jvwy1/lite-makt-i-ebbes-foldede-hender