Malplassert kritikk fra Blågestad

Det er en spesiell følelse å få kritikk fra en kulturredaktør fordi vi har ambisjoner for kulturlivet i Kristiansand.

Venstre har prioritert kulturlivet i Kristiansand, det vil vi fortsette med.

Blågestad betegner Venstre som et gammelt kulturparti, vi tolker det i beste mening og kan forsikre om at engasjementet for et levende kulturliv lever i beste velgående. Vi er det eneste partiet som konsekvent har stemt for driftstøtte til Kunstsilo i tråd med inngått avtale. I denne saken har samtlige av de andre partiene sviktet.

Vi vil at Odderøya skal være et kraftsenter for kulturopplevelser, fordi det gjør Kristiansand til en levende og spennende by å besøke og bo i. Kilden er en sentral brikke i å gjøre byen vår bedre.

Vi deler holdningen til Blågestad og Furre om at Kilden fortjener mer driftsstøtte fra staten. Kulturlivet kan ikke være en salderingspost når regjeringen tar seg råd til å ta regninga for å dele opp kommuner og fylker. Vi vil bygge kultur, framfor å bryte opp struktur.

Vi vil være Kilden og kulturlivets fremste støttespillere i neste bystyreperiode. Men Kilden og kulturlivet må også tåle forventninger. Året før Kunstsilo åpner hadde vært en gylden mulighet til å prøve ut nye konsepter for servering og kulturtilbud for å forberede seg på flere besøkende til byen vår og til Odderøya. Den muligheten mener Venstre Kilden bør gripe. Det er hverken arrogant, overstyrende eller lettvint. Det er å se framover og å ha tro på at kulturlivet i byen vår kan utvikle seg videre, til det beste for Kristiansand og Sørlandet.

Blågestad hevder våre ambisjoner om åpne dører året rundt på Kilden innebærer detaljstyring «av en fri kunst- og kulturinstitusjon». På denne måten antyder kulturredaktøren at vår kritikk av sommerstengt Kilden er i strid med armlengdes-avstand prinsippet.

Det er skivebom. Armlengdes avstand innebærer at vi som lokalpolitikere ikke skal gripe inn i Kildens kunstneriske frihet. Det har vi heller ingen planer om. Men armlengdes avstand betyr ikke at lokalpolitikere ikke skal prioritere eller sette rammer for kulturpolitikken. Vi mener kulturpolitikken også må bidra til å oppnå andre samfunnsmål, som for eksempel en mer levende og attraktiv by.

I den forbindelse er det verd å minne Blågestad om at Kilden delvis er finansiert av Cultiva. Kulturstiftelsen har bedre levekår som ett av sine formål. Og kristiansandere flest er vel hjemme i juli?

Jacob Haugmoen Handegard, ordførerkandidat for Venstre i Kristiansand
Petter Benestad, tredjekandidat Kristiansand Venstre og medlem av kulturstyret

Innlegget var på trykk i Fvn 1.juni
https://www.fvn.no/mening/debattinnlegg/i/4ov936/malplassert-kritikk-fra-blaagestad