Ordførere går i tog

Kan vi ha en ordfører som ikke går i Pride?

Det korte svaret er og bør være «NEI».

I et portrettintervju blir man bedre kjent med KrFs nye ordførerkandidat, Charlotte Beckmann Finnestad, og hun får spørsmål om hun kommer til å gå i Pride-tog. Hun svarer ikke utelukkende nei, men viser til at hun heller ikke går i tog 8. mars, eller 1. mai., og legger til at: «(…) alle mennesker skal få lov til å leve gode liv i Norge».

Gode liv i Norge bør bety like rettigheter og like muligheter, helt uavhengig av identitet. Dette er de aller fleste enige om, men er dessverre ikke tilfellet i dag. Kvinner og menn på Sørlandet er ikke likestilte, personer med forskjellige funksjonsevner og multikulturell bakgrunn står oftere utenfor arbeidslivet, og hatytringer knyttet til etnisitet, kjønn, seksualitet og kjønnsuttrykk skjer fortsatt. Listen på manglende likestilling er lang.

Så hvordan kan vi rette opp i ulikheten? Vi skal kjempe for det. Sammen. Vi skal arbeide systematisk i offentlige og private virksomheter. Vi skal anerkjenne utfordringene og vi skal gjøre noe med dem. Vi skal stå opp mot urett og vi skal stå sammen med de som møter disse utfordringene hver dag.

En ordfører i Kristiansand skal være ordfører for alle innbyggere og stå skulder ved skulder med de som kjemper disse kampene. Derfor går ordførere i tog. Blant de i maktposisjoner på Sørlandet kan vi ikke skryte på oss et utpreget mangfold. Ofte er veien lengre og hardere til posisjoner om en ikke passer inn i normen på Sørlandet. For å vise at man anerkjenner dette går ordførere i tog. Og aller viktigst: Kristiansands ordfører skal gå foran i likestillingskampen. Kristiansands ordfører kan ikke ha en passiv holdning til den urett som skjer. Det holder ikke å være heiagjeng på siden. Kristiansands ordfører skal gå i tog for de som ikke tør, orker eller kan. Enten det gjelder skeive, kvinner eller arbeidere.

Charlotte, jeg gikk heller ikke i tog før jeg engasjerte meg politisk, men nå gjør jeg det. La oss gå sammen. Vi begynner med 8. mars og tar det derifra?

Christine Alveberg, 2.kandidat Kristiansand Venstre

innlegget har vært publisert i Fvn 30.januar.

https://www.fvn.no/mening/debattinnlegg/i/5BjOgW/ordfoerere-gaar-i-tog