Hvordan kan vi gjøre askøyskolene attraktive å jobbe i?

Sander Solstrand og Merethe R. Hopland er 1. og 3. kandidat på Askøy Venstres valgliste 2023, Foto: Frank Robert Istad-Webermann

Barna våre er fremtiden, men Askøy har ikke råd til å gi dem en skikkelig skolegang. De siste ukene har det kommet flere artikler i Askøyværingen om tilstanden i skolene våre. Vi mangler penger, ansatte og byggene består av trange klasserom og «midlertidige» brakker. Er vi villig til å la barna betale prisen?

Hvordan kan vi gjøre askøyskolene attraktive å jobbe i?

Skolene skriker etter flere ansatte. Ikke bare flere lærere, men også miljøterapeuter, skolepsykologer og rådgivere. Dette for å avlaste de ansatte som i dag gjør en jobb langt ut over stillingen de har. Det skulle bare mangle at barna våre har nok ansatte rundt seg! Dette har vi i Askøy Venstre snakket om i mange år.

Vi trenger flere faggrupper inn i skolene for å bygge team rundt barna.

Hvordan skal skolelederne og rektor gjøre den jobben de har, hvis de konstant må steppe inn i klasserommene for å dekke over mangel på lærere? Vi trenger nok ansatte i skolen slik at alle elever kan få tilpasset undervisning og få de beste muligheter inn i arbeidslivet.

Det snakkes om at kommunen ikke har råd, og ligger mange årsverk bak på alle nivåer i skolen. Dette er uakseptabelt. Skolen er noe av det viktigste vi har i kommunen. Barna våre er fremtiden og trenger en god skole for at barna kan lære best mulig og være med på å utvikle kommunen på sikt.

Her må Askøy kommune prioritere annerledes enn hva som er gjort så langt!

Dette vil vi i Askøy Venstre også jobbe med å løfte nasjonalt. Det må mer midler inn i skolen, slik at lærere og ledelsen på skolene våre får gjort jobben sin. Slik at de kan fokusere på det administrative og barna har forskjellige ansatte å spille på i løpet av skoledagen.

Hvis ikke vi begynner å prioritere barna, vil det til slutt bli en øy uten barn og uten fremtid.

Det er ikke en fremtid vi i Venstre ønsker for Askøy.

Sander Breivik Solstrand, ordførerkandidat
Merethe R. Hopland, 3.-kandidat

Leserinnlegget stod på trykk i Askøyværingen 15. juni 2023