Kontorpult, grønn,

Flere grønne jobber der folk bor.

Asker har et variert næringsliv med familiebedrifter og store internasjonale virksomheter innen industri, landbruk, reiseliv, kultur og handel. En enda mer attraktiv kommune for næringslivet kan bidra til at flere jobber nærmere der de bor.

Vi vil at lokale småbedrifter skal kunne oppstå og vokse videre. Vi vil at Asker skal være en næringsvennlig kommune. Veileder vi virksomheter til å finne sin plass i en sirkulær økonomi, blir både forbrukere, næringslivet og miljøet vinnere.

Asker Venstre vil

  • støtte opp under utviklingen av ny industri uten svekkelse av natur eller trafikksikkerhet.
  • videreføre grønt innovasjonsfond.
  • ha tett samarbeid med lokale reiselivsaktører og opplevelsesnæringer.
  • støtte sosialt entreprenørskap.
  • ha tett samarbeid med landbruk og grøntnæring.
  • sikre gode beredskapsrutiner.