Mer natur, mindre utslipp.

Klimaendringer og tap av natur truer livskvalitet og frihet. Vi må kutte klimagassutslippene, ta vare på naturen og redde Oslofjorden.

Asker skal være en foregangskommune for fornybar energi og klimakutt. Det som er bra for klimaet, er ofte også bra for helsa, økonomien og miljøet ellers.

Asker Venstre vil

  • stanse nedbygging av natur og reetablere natur.
  • innføre naturregnskap.
  • bevare grønne lunger og 100-meterskoger.
  • prioritere klima- og naturvernhensyn i utbyggingssaker.
  • ha kollektivnær utbygging i prioriterte vekstområder.
  • gjøre det enklere å gå, sykle og reise kollektivt.
  • utvide ulvesonen til hele Asker.