Ung i Asker
Inkludering og muligheter for alle.

Venstre vil sikre en god oppvekst for barn og unge i Asker med varierte hverdager og like muligheter for alle.

En god barndom er viktig for et godt voksenliv, og vi må legge til rette for barnas utvikling. Vi mener hver elev bør få utfordringer tilpasset sitt nivå og ønsker og gi lærerne et løft.

Asker Venstre vil

  • ha løpende barnehageopptak og et inkluderende miljø med fokus på individuelle behov og utvikling gjennom lek og samarbeid.
  • styrke lærerne og ha motiverte, kompetente lærere i Asker-skolen.
  • ha gratis SFO for lavinntektsfamilier og tilgjengelig skolehelsetjeneste hver dag.
  • innføre prøveordning med valg av vanskelighetsgrad i fag.
  • satse på yrkesfag og flere lærlingplasser.
  • aktivitets- og kontingentstøtte for lavinntektsfamilier og lavere priser og flere plasser i kulturskolen.