Én sone i hele Asker
og mer buss, båt, tog

Vi vil at staten og kommunen skal betale mer for kollektivtransport, slik at prisene kan kuttes.

En av Asker største utfordringer er samferdsel, med kø i rushtiden og høye klimagassutslipp. Bedre kollektivtilbud, billigere billetter, flere linjer og økt frekvens er viktig for å redusere kø og utslipp.

Videreutvikling av hurtigbåter, matebusser og flere parkeringsplasser kan forbedre transport og avlaste veiene. Sykling, gangveier og vinterdrift er prioritert.

Asker Venstre vil

  • kutte prisen på månedskort med minst 250 kroner.
  • ha familierabatt.
  • ha lik takstsone i hele Asker