Tøffere tider for verdiskapere – hva kan Sandefjord gjøre?

Regjeringens skattepolitikk treffer Sandefjord ekstra hardt. Vi må se hva vi kan gjøre lokalt for å hjelpe jobbskaperne våre. , Sandefjord blad

Statsbudsjettet 2023 innebar den største skatteøkningen i Norge på 20 år. Helt nye skatter ble innført, uten ordentlig involvering og høring av næringene det gjaldt.

Satsene på andre skatter som utbytteskatt og formuesskatt ble økt betydelig. I tillegg så straffes arbeidsgivere som ansetter med økt arbeidsgiveravgift.

Konsekvensene av alt dette er at verdiskapere flytter ut av landet, utenlandske investorer avskriver Norge som attraktivt investeringsmål og norske eiere vegrer seg for å bygge ut og investere mer i bedriftene sine. For en by som Sandefjord, som er så avhengig av å spille på lag med næringslivet, er dette ekstra alvorlig.

Regjeringen har ført en politikk som på flere områder både har bidratt til å skape usikkerhet og uforutsigbarhet for næringslivet. Dersom vilkårene for næringslivet skal endres må det skje over tid og i samspill med bedriftene.

Hvorfor er det slik? Fordi folk investerer sine egne penger. Ser man bort fra de aller mest profilerte i finansnorge, så er de fleste av midlene som investeres oppsparte midler, maksing av rammelån på huset eller re-investering av tidligere års overskudd.

Dersom man øker usikkerheten har det en veldig rask og direkte effekt på investeringsviljen. Investeringsviljen er avgjørende for å skape arbeidsplasser og drive innovative bedrifter. Fordi Sandefjord er tuftet på privat næringsliv er dette særlig viktig for byen vår.

Midler som heller kunne blitt brukt på å bygge lokale bedrifter og ansette flere mennesker i disse bedriftene, blir isteden overført statskassen. Når regjeringen i tillegg velger å bruke pengene de inndrar på prosjekter som å oppløse kommuner og fylker, gir det de økte skattene en distinkt bismak.

Regjeringen sa «vi prioriterer velferd» når de bestemte seg for å gjennomføre de største skatteøkningene på 20 år. Det kan godt hende det ser sånn ut med Oslo-briller på.

Men for en kommune der svært mange av innbyggerne jobber i og driver private virksomheter, er retningen regjeringen tar oss i en dårlig nyhet. Vi kommer ikke til å klare å ha en bærekraftig næringsutvikling hvis vi ikke har rammevilkår næringslivet vårt kan leve med.

Er vi så prisgitt nasjonale føringer og bestemmelser? Nei, ikke helt. Vi må fortsette å satse på Gründeriet som skaper mange arbeidsplasser og store skatteinntekter for felleskapet. Vi må fortsette å feire de som satser alt og lykkes i å skape arbeidsplasser.

Vi må fortsette å tilby gode og riktige arealer for næringslivet. Vi må tilrettelegge for kunnskapsbedrifter og innovasjon, små som store. Vi må fortsette å støtte opp om utdanningsinstitusjoner som skolerer morgendagens kompetanse. Og så har kommunen litt handlingsrom på skatt.

Bør Sandefjord vurdere å justere noen skattesatser for å gjøre det enda mer attraktiv skape arbeidsplasser ved å foredle enda flere produkter og tjenester i vår kommune?