Asker får klimasatsmidler til innovativt prosjekt: – Gledelig!

På bildet ser vi Elisabeth Holter-Schøyen, 1. kandidat for Asker Venstre ved kommunevalget 2023.
På bildet ser vi Elisabeth Holter-Schøyen, 1. kandidat for Asker Venstre ved kommunevalget 2023., Foto: Jeppe Holter-Schøyen

Asker Venstre er svært tilfreds med at Miljødirektoratet har tildelt nesten 4,4 millioner kroner i klimasatsmidler til et ambisiøst VA-prosjekt i Asker kommune. Dette kommer som en gledelig nyhet etter at regjeringen i sitt budsjettframlegg høsten 2022 kuttet hele klimasatsordningen.

Hadde søkt om 5,8 millioner kroner

Asker kommune hadde søkt om 5,8 millioner kroner i klimasatsmidler fra Miljødirektoratet til seks ulike tiltak i 2023. Totalt kom det inn 279 søknader om klimasatsmidler på til sammen 356 millioner kroner. Kommunen er derfor svært fornøyd med å ha fått tilsagn til det største prosjektet, med staten som bidragsyter med 4 313 020 kroner. Det er også mulig at støtte til flere av prosjektene kan få gjennomslag.

Svært fornøyd med tildelingen

Leder av hovedutvalg for samfunnstjenester, Elisabeth Holter-Schøyen (V), er svært fornøyd med tildelingen av midler og beskriver prosjektet som ambisiøst, innovativt og viktig. Asker har satt seg som mål å være en nasjonal foregangskommune for framtidsrettede, miljøvennlige energi- og samferdselsløsninger, og klimasats er et av de billigste og viktigste klimatiltakene vi har.

Prosjektet på Vakås går ut på å oppgradere infrastrukturen for vann og avløp, med mål om opptil 90 prosent reduksjon av direkte klimagassutslipp sammenliknet med et referanseprosjekt. Dette skal oppnås ved å redusere graving og forbruk av pukk, samt ved å rense og gjenbruke masser på stedet for å begrense behovet for tilførsel av nye masser og utslipp fra transport og bruk av naturressurser som stein.

Prosjektet er unikt

Holter-Schøyen fremhever at dette prosjektet er unikt, da det inneholder flere klima- og miljøtiltak samlet i ett prosjekt. Det inkluderer blant annet bruk av utslippsfrie maskiner, tiltak for å redusere massetransport, og valg av klimavennlige materialer. Reduksjonen av utslippene vil også bidra til å kutte ned på kostnader på sikt.

Miljødirektoratet har vurdert prosjektet som ambisiøst og støtter søknaden fra Asker kommune. Bygg- og anleggsnæringen står for en betydelig del av klimagassutslippene, avfallet og ressursbruken, og derfor er det viktig å sette inn tiltak i denne sektoren.

Usikkert om klimasatsordningen ville opprettholdes

Tidligere var det usikkert om klimasatsordningen ville opprettholdes, da regjeringen kuttet hele ordningen i sitt budsjettframlegg. Etter budsjettforhandlinger ble det likevel lagt inn 100 millioner kroner, og i revidert nasjonalbudsjett økte potten til 200 millioner kroner.

Elisabeth Holter-Schøyen har denne kommentaren til regjeringens politikk på området: «Det så lenge mørkt ut, da regjeringen i sitt budsjettframlegg høsten 2022 kuttet hele klimasatsordningen. Et helt uforståelig og svært overraskende valg når vi vet Norge ligger etter for å nå klimamålene. Etter budsjettforhandlinger ble det likevel lagt inn 100 millioner. Venstre har foreslått 230 millioner i sitt alternative budsjett. Jeg er derfor glad for at potten nå i revidert nasjonalbudsjett ble økt til 200 millioner kroner i klimasatsmidler for 2023».

Siden oppstarten av ordningen i 2016 har det blitt bevilget over 1 milliard kroner til 1851 prosjekter. Asker kommune har tidligere mottatt 15 millioner kroner til 32 prosjekter i perioden 2016-2022. Asker Venstre er glade for den økte støtten til klimasatsmidler og ser dette som en motivasjon til å fortsette det ambisiøse arbeidet med å redusere klimautslippene og være en foregangskommune innen miljøvennlige løsninger.

Les artikkelen i Røyken og Hurums avis her.