Gi flere mulighet til å teste yrkesfag i Ungdomsskolen

Foto: Finn Dale Iversen

Vi har fortsatt for mange elever som ikke fullfører videregående. Undersøkelser viser at motivasjonen faller allerede i barneskolen. Derfor trenger vi å tenke nytt. Veldig mange av de som sitter i klasserommet i grunnskolen skal aldri gå på universitet eller høgskole. Allikevel så bruker de så godt som all sin tid på teoretisk undervisning som forbereder de til nettopp studiespesialiserende fag på videregående.

Det er ikke godt nok at elever som må vente til de er ferdige med 10. klasse for å få prøve yrkesfag. For de som ønsker seg og kan ha utbytte av en mer praktisk skole bør vi la de få lov til å hospitere på videregående allerede når de går på ungdomsskolen.

Vi har mange elever som strever med å lære det de skal i klasserommet her i kommunen vår. Blir skoleleie, demotiverte og føler at de ikke mestrer det som har blitt fortalt dem hele livet at er deres jobb: Å gå på skolen. Venstre mener vi har et ansvar for å prøve å gi de som ikke lærer det de skal, og som strever i klasserommet, et alternativ.

Vi må bruke handlingsrommet vårt
Her i Sandefjord så mener vi at vi må bruke det handlingsrommet vi har. Samarbeide med videregående opplæring. Se om vi kan legge bedre til rette for at elever som ønsker seg en yrkesfaglig vei og strever i klasserommet, får flere muligheter til å hospitere på et eller flere yrkesfag allerede mens de går på ungdomsskolen.

Derfor har vi bedt kommunens administrasjon om å få vite hvilket handlingsrom vi har per i dag og om det er mulig å søke om et forsøk hos Utdanningsdirektoratet for at elever som ønsker seg og trenger et alternativ til tradisjonell klasseromsundervisning mens de går på ungdomsskolen får prøve å bruke mer tid på et yrkesfag. Hvis vi blir store nok etter valget vil vi bruke den innflytelsen til å sørge for at de elevene som trenger og ønsker seg det får en mer praktisk skolehverdag.

For minst halvparten av de som er i klasserommet skal ikke på høgskole eller universitet. Ikke de første fem-seks årene i alle fall. Ofte er det opp mot 60% av dem som skal jobbe seg frem til et fagbrev på det vi kalte «yrkesskolen» i gamledager.

Vise det du kan på bilverkstedet, i bakeriet eller på frisørsalongen
Målet må være å se om vi kunne fått til et samarbeid med Sandefjord videregående skole. Der elevene kan få jobbe med de læremålene de skal. Men at de kan få lov til å vise de på bilverkstedet, frisørsalongen eller byggeverkstedet.

Istedenfor å sitte å vente på at elevene skal bli enda mer skolelei i en stadig mer teoritung skolehverdag. Så kunne vi gitt de mulighet til å bli kjent med et yrkesfag eller flere, basert på ferdigheter, talenter og interesser de har. Glede seg til det som kommer, og ha bedre forutsetninger for å velge seg et yrkesfag de allerede kjenner litt til før de begynner på videregående.

Dette er utrolig viktig, og det kan bety mye for ungdommene våre om vi får det til.