Oslofjorden er blitt så forurenset at blåskjellene ikke kan leve der lenger

Elisabeth Holter-Schøyen og Gunn-Torill Homme Mathisen stiller til valg for Asker Venstre høsten 2023
Elisabeth Holter-Schøyen og Gunn-Torill Homme Mathisen stiller til valg for Asker Venstre høsten 2023, Foto: Jeppe Holter-Schøyen

Asker Venstre mener at det haster å redde Oslofjorden. I dette innlegget som sto på trykk i Røyken og Hurums Avis 11. juli, fortviler Gunn-Torill og Elisabeth over blåskjellene som har forsvunnet, som er en trist påminnelse om forurensningen i Oslofjorden. Bare med felles innsats kan vi redde naturen vår for fremtidige generasjoner.

Det var en gang. Slik begynner mange eventyr. Det gjør også denne lille historien. For det var en gang, ja forresten mange ganger, at Gunn-Torill tok med de tre små guttene sine ned i strandkanten av Oslofjorden for å finne blåskjell.

De skulle ikke spise blåskjellene, men bruke dem som agn for krabbefisking. Guttene var utstyrt med små bøtter og hver sitt krabbesnøre. Det varte ikke lenge før alle tre hadde funnet nok blåskjell til at de kunne gå bort på brygga og kaste ut snørene. Så var det å vente i spenning på at en nysgjerrig og sulten krabbe skulle oppdage agnet.

Det er gått over 20 år og nye generasjoner vokser til. Gunn-Torill har tatt med barnebarn ned til fjorden og de har forgjeves kikket i tangen og under steiner og lett etter blåskjell. Men nei, det er ikke blåskjell å finne i strandkanten på Filtvet lenger. Det er blitt færre sjøstjerner, også. Barnebarna lurer på hvor de er blitt av?

Hva svarer man skuffede barn som hadde gledet seg til å fiske krabbe? Da må man dessverre svare at Oslofjorden er blitt så forurenset at blåskjellene ikke kan leve der lenger.

Dette triste faktum må vi gjøre noe med. Alle gode krefter må i felleskap gjøre det vi kan for å redde Oslofjorden. Derfor initierte Venstre en helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden som ble vedtatt av Stortinget i 2021.

Kjernen i tiltaksplanen er samarbeid. Mange tiltak må gjøres i kommunene. Fylkene må følge opp en god forvaltning av vassdragene som renner ut i fjorden og staten må føre en landbrukspolitikk som gjør at vi får tatt unna avrenning der. Vi må også videreføre og intensivere arbeidet mot plast og marin forsøpling. Alle nivåer må bidra og dra i samme retning. Landbruket, kommunene rundt fjorden, fylkeskommunene, staten, politikere og ikke minst du og jeg.

Vi har ikke tid til å vente. Oslofjorden dør. Dersom våre barns barnebarn skal kunne fiske krabbe fra en brygge i Filtvet, så må det gjøres grep nå. For sammen kan vi redde Oslofjorden.

Gunn-Torill Homme Mathisen (5. kandidat)

Elisabeth Holter-Schøyen (1. kandidat)

Asker Venstre

Faksimile fra Røyken og Hurums avis 11. juli 2023

Gunn-Torill Homme Mathisen og Elisabeth Holter-Schøyen stiller til valg for Asker Venstre høsten 2023 og vil redde Oslofjorden nå
Gunn-Torill Homme Mathisen og Elisabeth Holter-Schøyen fra Asker Venstre vil redde Oslofjorden nå.