Bedre og billigere kollektiv

Venstre vil at flere skal gjennomføre hverdagsreisene sine med gange, sykkel, kollektiv og bildelingsordninger. Da må vi sikre at det blir lettere å benytte seg av dette utenfor Jessheim også. Vi må bygge flere sykkelveier og gjøre kollektivtrafikken billigere og bedre.

Venstre vil:

 • jobbe for å øke antallet avganger på hovedbanen og flere ekspress avganger i rushtiden.
 • styrke sykling som transportform i kommunen gjennom å knytte sammen sykkelveinettet og fullføre «Sykkelbyen Jessheim».
 • følge mobilitetsplanens hovedgrep med bilfri rådhusplass.
 • bygge ny bussterminal langs Ringvegen.
 • styrke framdriften av byggingen av trygge sykkelparkeringer ved Jessheim stasjoner og andre aktuelle steder i Ullensaker.
 • etablere “Bybuss Gardermobyen” i samarbeid med operatørene av shuttlebussene på Gardermoen.
 • gjøre det mulig for skoler, barnehager og organisasjoner for barn og unge å leie de små skolebussene til en rimelig pris til utflukter i skoletiden.
 • etablere tilstrekkelig sykkelparkering alle steder der det er behov.
 • forbedre togforbindelsene. Forlenge L13 til Eidsvoll stasjon.
 • jobbe for sammenkobling av Hovedbanen og Dovrebanen gjennom spor til OSL med forgreining på Jessheim nord.
 • styrke bussforbindelsene i Ullensaker og fjerne sonegrensen på buss og tog mellom Kløfta og Jessheim.

Les hele vårt valgprogram for 2023-2027 her