Et levende lokalsamfunn

By- og stedsutvikling skaper viktige rammer for hverdagslivet, og en
viktig del av politikken er derfor å bidra til gode omgivelser og
boligområder. Byutviklingsprosjektet som leverte sitt resultat i 2020
gir oss et godt grunnlag for videre arbeid med sentrumsutvikling i
Kongsberg. Venstre mener bestemt at byen skal kunne utvikles for
fremtiden mens vi tar vare på den unike fortiden

Gode lokalmiljø har også et mangfold av aktiviteter, slik at alle finner
noe de kan trives med. Kongsberg Venstre mener at hvis kulturen,
idretten og frivilligheten får frihet til å utfolde seg, får vi et mer
mangfoldig tilbud for innbyggerne. Kommunen spiller samtidig en
viktig rolle i å legge til rette for både organiserte og egenorganiserte
aktiviteter, og et trygt og attraktivt uteliv.

Kongsberg Venstre vil:

 • Utnytte østsiden av Lågen, i området Magasinparken – Kongsberg
  videregående, til et parkanlegg. Legge til rette for badeplass (mobil
  badebrygge), badstue og kiosk.
 • Ta vare på mer natur og sikre tilgang til lokale bymarker, løkker,
  utfartsområder og turveier.
 • Etablere en forutsigbar markagrense.
 • Følge opp byutviklingsprosjektet, med tanke på å gjøre det mer attraktivt å være i sentrum. Se på utvikling av gågata og tilrettelegge for en større bruk av byrom i sommerhalvåret.
 • Etablere et sykkelhotell for å gjøre parkering av sykler i sentrum tryggere.