Redd Oslofjorden – Ungdomskandidater krever handling nå!

Bildet viser Tobias Waage Bremnes, 2. kandidat for Asker Venstre og 4. kandidat for Akershus Venstre ved lokal- og fylkestingsvalget i 2023.
Bildet viser Tobias Waage Bremnes, 2. kandidat for Asker Venstre og 4. kandidat for Akershus Venstre ved lokal- og fylkestingsvalget i 2023., Foto: Jeppe Holter-Schøyen

Sommeren er her, og med den kommer drømmen om å nyte solfylte dager ved Oslofjorden. Men virkeligheten er en annen. Livet i fjorden er i ferd med å visne, og det er på høy tid at vi tar grep.

I en kronikk i Østlandets Blad uttrykker tre ungdomskandidater fra Venstre sin bekymring. De beskriver hvordan de som barn fisket krabber og fant blåskjell på strendene, men at dette nå er sjeldent. Oslofjorden lider, og verken regjeringen eller fylkesrådet i Viken ser ut til å forstå alvoret.

Ikke bare et lokalt problem

Dette er ikke bare et lokalt problem, men en del av en global naturkrise. WWF sin nyeste rapport avslører at verdens dyrearter opplever en dramatisk tilbakegang på hele 69 prosent. I tillegg har torskebestanden i Oslofjorden blitt redusert med skremmende 86 prosent de siste hundre årene. Dette er tall som burde vekke oss alle.

Flere årsaker

Det finnes flere årsaker til denne nedgangen i det biologiske mangfoldet. Fremmede arter som stillehavsøsters truer fjorden, og bunntråling ødelegger havbunnen og det marine økosystemet. Venstre har alltid kjempet for å verne Oslofjorden. Mens fylkesrådet i Viken skryter av sine bevilgninger, ønsket Venstre å gi 50 ganger det beløpet i sitt alternative årsbudsjett.

Venstre har prioritert fjorden

Også på regjeringsnivå har Venstre prioritert fjorden. Tidligere klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn la frem en omfattende tiltaksplan for Oslofjorden som tar sikte på å bevare dyrelivet og forbedre miljøtilstanden.

Mange tiltak som kan bidra

Det er mange tiltak som kan bidra til å redde Oslofjorden. Vi må forby bunntråling som ødelegger havbunnen og dyrelivet. Restaurering av naturen og ålegressengene er avgjørende for å gi dyrene et bedre miljø å leve i.

Stillehavsøstersen florerer

Stillehavsøstersen florerer i fjorden og truer artsmangfoldet. Derfor må vi styrke innsatsen for å fjerne denne invasive arten. Samtidig er hummerbestanden svært sårbar. Ved å opprette flere vernesoner kan vi bidra til at hummeren kommer opp på et bærekraftig nivå.

Vi må handle nå

Dette er bare noen av de mange viktige tiltakene Venstre vil prioritere både lokalt, regionalt og nasjonalt fremover. Forskning viser at vi må handle nå. Ikke bare for å ivareta Oslofjorden i dag, men også for å sikre at kommende generasjoner får muligheten til å fiske og nyte den vakre naturen.

Vi oppfordrer alle til å lese den fullstendige kronikken til Frida Lødøen (2. kandidat Vestby Venstre), Tobias Waage Bremnes (2. kandidat Asker Venstre og 4. kandidat Akershus Venstre) og Emma Skarseth Strandbakke (4. kandidat Nordre Follo Venstre) i Østlandets Blad for å få mer innsikt i problemene vi står overfor. La oss redde Oslofjorden sammen og sikre en bærekraftig fremtid for våre etterkommere.