Skole og opplæring med høy kvalitet

Utdanning er avgjørende for fremtiden, og Kongsberg Venstre
prioriterer alltid utdanning. Vi tror på en skole som tar hensyn til
elevenes forskjeller og behov, og som gir alle like muligheter i livet. Vi
ønsker å skape en skole der elevene trives og opplever mestring.
Derfor vil vi ha flere helsesykepleiere, miljøarbeidere og andre
fagpersoner med kompetanse utenfor det rent pedagogiske. Dette vil
gi lærerne mer tid til å undervise, og elevene den beste utdannelsen.
Skolen

En god start på skolegangen er viktig for senere suksess. Kongsberg
Venstre ønsker å sikre god opplæring og tilpasset undervisning
gjennom kompetente lærere og økt metodefrihet.
Vi ønsker flere faggrupper inn i skolehelsetjenesten for å ivareta den
enkelte elevs behov. Vi vil også jobbe for å gi skolene muligheten til å
tilby flere valg for barna som ikke finner seg tilrette i det nåværende
tilbudet.

Kongsberg Venstre vil:

 • Trivsel og trygghet er en forutsetning for læring. Venstre vil
  prioritere arbeid med klasse- og skolemiljø. Resultatene fra
  Elevundersøkelsen må danne grunnlaget for politiske prioriteringer
  og videre faglig arbeid i skolene.
 • Samarbeidet mellom skoler og næringslivet (Kongsbergskolen) må
  videreutvikles.
 • Venstre vil at skolene skal bruke kvalifiserte lærere, også som
  vikarer, i den grad det er praktisk mulig.
 • Venstre ønsker å se på skolestruktur og inntaksgrenser i
  sammenheng med planlegging av nye boliger for de neste tiårene,
 • Sørge for lønnsmessig uttelling for videreutdanning for lærere,
  fagarbeidere og ledere i skolene.
 • Jobbe for en skole med minst mulig bruk av lekser; som et tiltak for
  valgfrihet og metodefrihet samt sosial utjevning