Vi må sikre en bærekraftig vekst i Ullensaker

Thorbjørn Merkesdal foran Ullensaker Rådhus, Foto: Stefan Sørlie Oure

Vi er så heldige å bo i en av Norges mest populære kommuner. Ullensaker har i flere år vært på norgestoppen over vekst i befolkning og det kommer vi til å fortsette å være. Det gir oss veldig mange fine muligheter for kulturliv, næringsliv, idrett og frivillighet som vi skal være veldig glade for. Det kommer til skje mye spennende og moro de neste årene som kommer til å berike kommunen vår.

Se gjerne vårt program her for å få vite mer.

Samtidig må vi sikre at vi klarer å håndtere veksten på en god måte – veksten må være bærekraftig. Det betyr at vi ikke bare skal ta hensyn til lokal natur, ressurser og biologisk mangfold som kanskje er det mest nærliggende å tenke på når folk fra Venstre prater om bærekraft. Men det handler blant annet om at vi må ha tilstrekkelig med gode skoleplasser, nær der barna bor, det betyr at vi må ha et helsetilbud som er tilpasset de behovene som våre innbyggere har og kommer til å ha i fremtiden, og det betyr at vi må ha et kultur,- frivillighet,- og idrettstilbud som gir gode muligheter til en aktiv og meningsfylt fritid.

Gjennomgående i denne valgperioden har vi vist at vi både kan sikre godt vern av lokal natur og samtidig styrke skole, helse og oppvekst med gode offentlige tjenester som er avgjørende for innbyggerne våre. Det skal vi fortsette med i neste periode. Og det er avgjørende at vi lykkes, derfor kommer Ullensaker Venstre ikke til å bli med i et flertall som ikke jobber for å sikre at veksten i Ullensaker er bærekraftig.

Ta kontakt på [email protected] om du har spørsmål.