E18 og bibliotek

Foto: Bærum Venstre

Øystein Goksøyr er nær nabo til E18. Han krever at den nye veien får gode trafikkløsninger til det beste for innbyggerne i Bærum.

– En god trafikkutvikling gir en god byutvikling i Bærum. Nå trenger vi en sterk stemme for å få de riktige løsningene for lokalveien på toppen av E18-tunellen, sier han. En god løsning er lokk ved Strand, og at lokalveien på Høvik og i Sandvika legges utenom sentrum med lav hastighet og mange nok krysninger til at trafikken reduseres.

– Og like viktig: skal vi få flere til å sykle må vi bygge sykkelveier som tåler økt sykkeltrafikk. Da må vi ha gode nok løsninger langs E18 og på tvers i Bærum, sier Øystein som i perioden har jobbet mye med få på plass en god sykkelstrategi for kommunen.

En annen ting han er stolt over: Venstre har fått gjennom en tredobling av kommunens klimafond som gjør det mulig å investere i de gode løsningene.

– Styrkingen av klimafondet er kanskje det viktigste Venstre har fått på plass i inneværende periode. I neste periode handler det om å sette av stadig mer penger og bruke pengene smart.

Bøker og møteplasser

Øystein har lenge vært engasjert i biblioteket på Høvik. Og Venstre har lenge jobbet for å redde bibliotekene rundt om i Bærum. Nå har vi i tillegg fått gjennomslag for et nytt bibliotek på Fornebu. Det betyr et tilbud som kan skape fellesskap og læring for barn, unge, voksne og eldre.

– Jeg tror mange ser at bibliotek er mer enn en samling med bøker. Det er kunnskap, kultur og møteplasser som trengs i våre lokalsamfunn.

Som folkevalgt har han stått på for å få en ny bibliotekplan som nettopp skal sikre dette, sier Øystein som har mye på hjertet.

Han vil gjerne være i kommunestyret en periode til. Og sunnmøringer pleier vel å få det som de vil?