Politikk bør engasjere unge

Kristoffer Robin er Askøy Venstres 2. kandidat, Foto: Frank Robert Istad-Webermann

Det er synd å lese at flere av de politiske partiene i Askøy sliter med å nå ut til en relativt stor gruppe velgere i kommunen. Flere unge velgere sier i en artikkel i Askøyværingen 16.juli at politikerne på Askøy er lite synlige.

Askøy Venstre stiller med den yngste topp 3-listen til årets kommunevalg. Dette er jeg som lokallagsleder veldig stolt over. Jeg tror det gir oss et godt innblikk i hvor skoen trykker for Askøys unge voksne. Enten man er under utdanning, i jobb, starter familielivet eller har utfordringer med helse.

Vi i Askøy Venstre ser at det viktigste å satse på fremover er et godt kommunesentrum. Vi vil utvikle Kleppestø og gi kommunen det sentrumet vi trenger. Dette vil skape møteplasser, gi grobunn for lokal næring og bli et bedre kollektivt knutepunkt.

For oss er det viktig at man skal kunne leve fullt ut på Askøy!

Ved å skape møteplasser og lokale jobbmuligheter, vil en skape en fremtid for alle på Askøy. Derfor tror vi at satsing på kollektivtransport, samt gang- og sykkelstier er viktig.

Bil er for mange en nødvendighet, men dyrt og gammeldags. Det finnes andre transportformer i dag som blir mer og mer aktuelle. Mikromobilitet er fremtiden, også for Askøys innbyggere.

Askøy strekker seg over et stort geografisk område med varierende bebyggelse. Derfor er det utfordrende å bruke og etablere gode kollektivtilbud her ute. Hvis man ser til områder utenfor Askøy, ser man mange alternativer til å måtte eie egen bil. Om det så er bilringer, bedre kollektivtilbud eller gang -og sykkelveier. Dessuten er mange myke fremkomstmidler blitt elektrifisert de siste årene. Fremtiden ligger ikke i å forflytte et og et halvt tonn masse hver gang man skal et daglig ærend.

Disse utbedringene er dessverre ikke gjort over natten. Vi har en vanskelig kommuneøkonomi. Vi som driver med politikk i Askøy kan nok være bedre på å vise oss – men det er ikke lett å være til stede over alt, hele tiden. Derfor oppfordrer jeg Askøys unge til også selv å oppsøke lokalpolitikken. Vi i Askøy Venstre står alltid klar til å ta imot nye medlemmer.

Når man tenker på det, er det meste av livene våre styrt av politikk. Enten man går på skole, akkurat har kjøpt bolig, har barn eller ikke har mulighet til å delta i arbeidslivet.

Uansett hvilken livssituasjon eller hvilken måte vi benytter oss av samfunnet vårt på, er politikk en grunnleggende bærebjelke for oss alle. Derfor er det viktig at så mange som mulig kjenner på et eget ansvar i å oppdatere seg på hva som rører seg i politikken. Demokratiet trenger at alle som kan tar del for at alle stemmer skal bli hørt. Kanskje å melde seg inn i et lokalt parti kan være en god fremtidsinvestering?

Velkommen til politikken fra Askøy Venstres lokallagsleder og 2. listekandidat Kristoffer Robin Johannesen