Vi tar vare på lærerne og skolene

En laerer staaf ved en hvit tavle foran flere elever som sitter paa flere bord.
Foto: Illustrasjon

Lærerne er vår viktigste ressurs for å danne og utdanne morgendagens generasjon. Dessverre opplever vi lærerkrise i Drammen og Norge. Resultatet er at mange barn ikke får den faglig kvalifiserte læreren de fortjener. Vi i Venstre har stått på barrikadene for lærerne i Drammen lenge, og lover å fortsette kampen framover. Vi vil gi lærerne og skolen større ressurser – og mindre politisk innblanding i hvordan de utøver yrket sitt.

En gang i tiden var lærer et virkelig statusyrke. Slik er det ikke lenger. Søking til lærerstudiene faller dramatisk. Resultatet ser vi i drammensskolen: til skoleåret 2022/23 var over fire prosent av de planlagte
timene uten faglig kvalifiserte lærere. I løpet av skoleåret ble tallet enda dårligere som følge av sykdom og vikarer. Samtidig er ressursene som tildeles skolen så små at lærerne må fly rundt og løse mange andre oppgaver enn å være lærer, i mangel på andre ressurser.

Resultatet er at mange barn ikke får den læreren de fortjener, og dermed går glipp av dannelse og utdannelse de trenger for å få en god faglig og menneskelig utvikling.

Dersom vi i Venstre får tillit fra deg og mange nok andre drammensere ved dette valget, så lover vi å gjøre endringer på dette.

Skolene må få mer penger og mer ressurser

Vi vil tildele skolene netto større ressurser – mer enn bare hva de har krav på i hodestøtte per elev. Det blir alt for sårbart å bare skulle budsjettere etter hvor mange barn som går på skolene til en hver tid hvis vi skal klare kvalitetsløftene som “alle” snakker om at de ønsker seg. Vi har foreslått økning av skolebudsjettene, men blitt nedstemt. Med Venstres budsjettpolitikk for skole så vil lærerne få mer tid til å være lærere. De vil få tid til videreutdanning og faglig utvikling. Vi vil gi støtte til lærerne uten master slik at de får tatt den og kommet ajour med dagens lærerutdanning. 

Det vil bli mer fokus på spesialfagelig kompetanse, og det vil være spesialressurser med særskilt kompetabse i skolen, som kan følge opp de barna som har helt spesifikke behov. Alle barn vil få den læreren de fortjener, selv ved sykdom og forfall. 

Vurdere KS-samarbeidet

Lønn er en viktig del av hvor attraktiv Drammen oppfattes for lærere og andre yrkesgrupper i skolen.
Dette forhandles gjennom KS-samarbeidet som Drammen er en del av. Vi i Venstre har vært kanskje den politiske organisasjonen i Norge som har ytret størst skepsis mot hvordan KS tidvis har ført en politisk kampanje mot lærerne i forbindelse med de siste årenes lønnsforhandlinger. Ved årets forhandling tok vi også til orde for at lærerne skulle prioriteres først av alle, både da Drammen sendte sine signaler til KS, men også i KS-fylkesmøtet. Vi ble nedstemt. 

Vi har derfor programfestet at vi vil utrede konsekvenser og muligheter av at Drammen forlater KS-samarbeidet og forhandler direkte med lærerne og andre yrkesgrupper.

Vi har tillit til lærerne våre

Tillit til faglig skjønn er den siste bærebjelken i vår politikk ovenfor lærere og alle andre ansatte i
kommunen. Det er lærerne som vet best hvordan man er lærere i drammensskolen, ikke drammenspolitikerne. Med Venstre ved makta skal det være stor avstand fra politikerne til klasserommet. Samspillet med lærerne og elevene skal skje gjennom medvirkning, dialog og strategisk styring. Vi skal også
begrense lokale satsinger i skolen til et minimum, det er mer enn nok andre ting som tres ned over hodet på lærerne fra nasjonalt hold og andre ivrige aktører.

Større rammer – mindre innblanding. Det er hva du som lærer vil få dersom vi i Venstre får bestemme.