Barnehage når foreldre trenger det

Historien til familien Grimsli forteller meg at vi må handle raskt for å ivareta familiers økonomi, likestilling og gjøre det enklere å kombinere familieliv med jobb.

«Det føles som om man må planlegge å få barn ut fra når det er barnehageopptak» sier mor Silje Grimsli. I en situasjon hvor vekslende regjeringer har uttalt at det er et mål at det skal bli enklere å få barn fremstår dagens barnehagepolitikk som mangelfull. Kort sagt må barnehagetilbudet i større grad tilpasse seg familiers behov, ikke motsatt. Det vil Venstre bidra til.

En moderne familiepolitikk tar innover seg at foreldre ønsker å kombinere karriere med familie. Hvis familieliv ikke skal føre til at man sakker akterut i arbeidslivet må det offentlige tilby tjenester som er tilpasset et moderne samfunn. Vi må se på åpningstidene i barnehagen, vurdere nye tilbud for foreldre med nattarbeid og krevende turnus og garantere barnehageplass etter endt foreldrepermisjon.

Økonomien til vanlige folk er mer krevende enn på lenge, det gjelder også for barnefamilier. Ulønnet permisjon er dyrt for alle, men gjør det aller vanskeligst å få hverdagen til å gå opp for de som har det verst.

Uten godt barnehagetilbud blir vi mindre likestilt. I dagens arbeidsliv tjener kvinner ofte dårligere enn menn, med et barnehagetilbud som legger opp til stor bruk av ulønnet permisjon er det ingen grunn til å tro at dette blir bedre. Det er få par forunt å kunne ta seg luksusen å tenke på likestillingen når rentene og prisene stiger.

Det er gledelig å se at flere politiske partier sier de støtter barnehageplass etter endt foreldrepermisjon. Det håper jeg vil sørge for rask handling og ny politikk.

Et bedre barnehagetilbud koster penger og krever et godt samarbeid mellom kommunen og både de offentlige og private barnehagene, men det er helt nødvendig. Derfor vil Venstre innføre rullerende barnehageopptak og prioritere arbeidet for et bedre, mer moderne og fleksibelt barnehagetilbud hvis vi får styre Kristiansand etter valget.

Jacob Haugmoen Handegard, ordførerkandidat

Innlegget sto på trykk 4.august:

https://www.fvn.no/mening/debattinnlegg/i/GMgjpQ/barnehage-naar-foreldre-trenger-det