Det må bli lettere å produsere egen strøm

Norge og Kristiansand har ambisiøse mål for klima- og miljøpolitikken.

Utslippene skal ned, og for å få til dette er vi helt avhengige av å tenke nytt om energiforbruk og energiløsninger. Samtidig strever flere med prisstigning og dyre strømregninger.

I 2020 gikk styret i stjerneblokka på Lund i gang med å prøve ut en energipakkeløsning, i regi av den lokale virksomheten, Energitiltaket. Det er foreløpig ikke avklart hvorvidt borettslaget i stjerneblokka vil få nok støtte til å kunne realisere en fullskala energipakke.

En fullskala energipakke fra Energitiltaket består av vindturbiner, solfangere, varmepumper og solceller. For stjerneblokka er det estimert store framtidige besparelser ved en slik løsning. For blokka totalt, som består av 70 leiligheter, vil kostnadene for strøm og oppvarming kunne reduseres med 70 prosent. Kostnadene vil gå fra 15.000 kroner per leilighet i året (over 1 million totalt), til 4500 kroner per leilighet årlig (315.000 kroner totalt).

I tillegg vil borettslaget slippe utgifter fra nettleie dersom de er selvforsynte. Dette vil utgjøre en stor, ekstra besparelse. Ved overproduksjon av strøm i borettslaget kan denne selges videre og brukes ut i strømnettet. Utover dette vil slike selvforsynte bygninger ikke ha behov for strømstøtte fra staten. Disse midlene kunne heller vært benyttet til å finansiere grønne lån.

Til tross for de store mulighetene egenprodusert, grønn strøm gir, er slike omstillingsprosjekter krevende. Energitiltaket og styreleder i borettslaget til stjerneblokka forteller om utfordringer med å få finansiering til «grønne lån». Videre oppleves søknadsprosessene gjennom den nasjonale aktøren Enova som krevende, spesielt for bedrifter og borrettslag.

Venstre mener at dersom folk skal investere i grønne energipakker, må det tilrettelegges for det, både nasjonalt og lokalt. Videre må det foreligge insentiver slik at det faktisk lønner seg å ta klima- og miljøvennlige valg. Her er muligheten for å ta opp grønne lån og få innvilget tilskudd helt vesentlig. Det lokale Klima- og omstillingsfondet et godt eksempel på dette.

Vi heier på de som tar slike initiativ, som borettslaget i stjerneblokka, og mener det er vår oppgave som politikere å gjøre det lettere å bidra til den grønne omstillingen.

Venstre vil gjøre det enklere å ta vare på naturen og miljøet, fordi vi spiller på lag med framtida!

Iselin Bøge Rom, 5.kandidat

Christine Alveberg, 2.kandidat

Innlegget sto på trykk 20.juli:

https://www.fvn.no/mening/debattinnlegg/i/O82gMl/det-maa-bli-lettere-aa-produsere-egen-stroem