Forhåndssensur er ingen god idé

Vidar Kleppe viser at politikken han står for fortsatt hører hjemme på 70-tallet.

Debatten har rast om filmen «Perleporten» på bakgrunn av en teaser på litt under 1 og ½ minutt. En teaser som er noe som er ment å vekke interesse for et større produkt, nemlig filmen, gjør at Vidar Kleppe nå ønsker at en film han ikke har sett skal trekkes. Forstå det den som kan.

Jeg kjenner Vidar Kleppe som en politiker som bruker mye tid på å forsvare ytringsfriheten, men altså ikke denne gangen. Sensur er hyppig brukt i land vi ikke ønsker å sammenligne oss med. Sensuren av Monty Pythons «Life of Brian» på 70-tallet får de fleste til å trekke på smilebåndene i dag.

Kristiansand sitt ordskifte bør ikke plassere seg tilbake til den tiden.

At film og andre kunstformer vekker følelser og meninger er ikke noe nytt. I motsetning til flere av mine ordførerkandidatkolleger har jeg tenkt å vente til jeg har sett filmen før jeg skal mene så mye.

Jacob Haugmoen Handegard, ordførerkandidat
Innlegget sto på trykk 31.juli:
https://www.fvn.no/mening/debattinnlegg/i/onzRj0/forhaandssensur-er-ingen-god-ide