Hver kvadratmeter med natur teller

Det ble nesten tendenser til idrettsopprør da det ble usikkert om den nye planen for utvidelse av idrettsområder på Gimlemoen kanskje ble sendt tilbake for bearbeidelse. Som om de av oss som var skeptiske til planen også var imot idretten.

Det blir et feil inntrykk. Venstre ønsker å legge godt til rette for idretten, men det kan ikke gå på tvers av viktige naturverdier. På Gimlemoen mener vi at det gjør det, derfor ønsket vi, i behandlingen i By- og stedsutviklingsutvalget, å sende saken tilbake og dermed si “prøv igjen”.

Vi er faktisk kommet der at hver kvadratmeter med natur teller, og spesielt de områdene som har et stort mangfold, slik det er på Gimlemoen.

Fremover må vi forvente mer av både kommunen, politikere og eiendomsutviklere når det kommer til bevare viktige og sårbare naturområder. Er det rødlistede arter i et utbyggingsområde må varsellampene gå, og det må utløse nye runder der man ser på hvordan en kan unngå tap av naturområder.

Terskelen for å godkjenne planer som bygger ned natur skal bli høyere og det må i større grad vises til de vurderingene som er gjort. Det må være et bevisst forhold til at det har en kostnad for samfunnet å bygge ned natur.

I formannskapet sitter det flere partier som også mener at vi må ta vare på naturen, eller i det minste ha et bevisst forhold til vern versus utvikling i arealpolitikken. Det er i saker som denne Høyre, KrF og SP bør kjenne sin besøkelsestid og virkelig ta diskusjonene.

På Gimlemoen er det 11 rødlistede arter og varsellampene ringer hos oss. Det bør gjøre hos flere.

Christine Alveberg, 2.kandidat
Jacob Haugmoen, Ordførerkandidat
Petter Benestad, 3.kandidat

Innlegget var på trykk 29.juni:
https://www.fvn.no/mening/debattinnlegg/i/8JVarG/hver-kvadratmeter-med-natur-teller