Hvor blir det av dyrevelferdsplanen?

Det er snart tre år siden Kristiansand Venstre fremmet en interpellasjon om dyrevelferdsplan.

Både ordføreren og bystyret stilte seg bak bestillingen til administrasjonen, og siden den gang har temaet vært oppe flere ganger, både i budsjettsamtaler, dialog med kommuneadministrasjonen og internt i det politiske miljøet.

Som for tre år siden ser vi hvordan dyrevelferdsorganisasjonene ber innstendig om både midler og frivillige hender til å avhjelpe situasjonen med dumpede og hjemløse katter, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Fosterhjemskapasiteten er sprengt, og vi finner tragiske dyrehistorier både i sosiale og redaksjonelle medier.

Venstre la før sommeren fram et forslag om lovpålagt ID-merking av katter. Det er et skritt i riktig retning, men det forutsetter også et tett samarbeid mellom kommunene, dyrefrivilligheten og Mattilsynet. Det trengs konkrete tiltak og arenaer for samhandling. Vi kan ikke forvente at dyrevernsorganisasjonene skal ta ansvaret alene for at mennesker av ulike grunner ikke klarer å ta seg av dyrene sine, eller dyr kommer bort.

Vi tror at lovpålagt ID-merking og kommunale og regionale dyrevelferdsplaner kan være med å bidra til dette, og venter utålmodig på dyrevelferdsplanen vår. Når mennesker har det vanskelig, har dyrene det vanskelig. Hvis dyrene kunne, hadde de stemt Venstre.

Ragnhild Angell Wennberg, 4.kandidat

Ivar Bergundhaugen, gruppeleder

Jacob Haugmoen Handegard, Ordførerkandidat

Innlegget var på trykk 18.juli:

https://www.fvn.no/mening/debattinnlegg/i/GM2x4J/hvor-blir-det-av-dyrevelferdsplanen