Kontrastenes tid er ikke forbi

Før sommeren skrev jeg et innlegg i Fædrelandsvennen om hvor store kontrastene er på denne tiden av året.

For det er ekstra kaldt i skyggen når alle andre virker varme. Vi føler oss ekstra ensomme alene når alle andre later til å gå fra selskap til selskap med mange og gode venner. Vi føler oss ekstra fattige når instavirkeligheten viser shoppeglade venner på luksustur til Dubai og London. Og spillelista på Spotify virker noen ganger stusselig sammenlignet med festivalsommeren.

Når sommeren er på hell, forsvinner kanskje de store og mest synlige kontrastene, men de som hadde for dårlig råd til å dra på ferie, har sannsynligvis vansker med å få endene til å møtes i hverdagen også.

Det er høysesong for innkjøp av nye klær og nytt utstyr – ofte så man har dobbelt opp – til skolestart og barnehagestart. Mange må ta ulønnet permisjon fordi de ikke har barnehageplass. Eller kanskje bruker de både barnehage og SFO, men søskenmoderasjonen gjelder ikke på tvers. Kanskje jobber de skift, men må slutte i jobben fordi de ikke har tilsyn til barna på kvelder og netter. Helt sikkert begynner barn på fritidsaktiviteter, noe som innebærer både depositum, kontingent og utstyr.

Det blir mange utgifter på en gang. Som alenemor til tre barn vet jeg hvor vanskelig det er å fordele de løpende utgiftene utover året, og ikke minst hvor utfordrende det er når det dukker opp flere og ofte uforutsette kostnader på en gang.

Fædrelandsvennen har igjen løftet fattigdomsproblematikken i byen. Historiene om mennesker vi kjenner oss igjen i og som trenger frivilligheten i byen for å overleve, burde gjøre noe med oss. Nå.

Jeg stiller til valg for Venstre fordi jeg er utålmodig etter å gjøre byen vår enda bedre for de mange som ikke deltar i samfunnsdebatten i dagspressen. Jeg tror at en god skole for alle, god informasjonsflyt og flittig bruk av tilretteleggingsmulighetene som finnes for utdanning og arbeidsliv, styrking av næringslivet og satsning på tiltak som hjelper mennesker ut i jobb, er gode og viktige langsiktige løsninger, men det hjelper ikke de som er sultne og fortviler over inkassosaker akkurat i dag.

I Kristiansand Venstre går vi til valg på å fremme et mer fleksibelt barnehagetilbud når det gjelder oppstart og åpningstider, søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO, styrking av tilskuddet til barne- og ungdomsorganisasjoner, samt å sørge for en mer tilgjengelig og brukervennlig fritidskortordning. Dette er eksempel på løsninger som gir umiddelbar virkning og setter flere familier i stand til å leve bedre liv.

Levekårsutfordringene må møtes med løsninger både kommunalt, regionalt og nasjonalt, og samarbeid på tvers av privat, offentlig og frivillig sektor, og det haster.

Det er ekstra vanskelig å være fattig i en by der alle virker så veldig rike. Det vil vi i Venstre gjøre noe med.

Ragnhild Angell Wennberg, 4.kandidat

Innlegget sto på trykk 5.august:

https://www.fvn.no/mening/debattinnlegg/i/eJB72g/kontrastenes-tid-er-ikke-forbi