KrFs talltriksing

I en flott kronikk om viktigheten av å satse på folkehelse, idrett og frivillighet, så bommer min gode kollega i Kulturutvalget, Tore Heidenreich, på hva kommunen bruker av midler til idretten.

Heidenreich skriver at tilskuddene til drift av ulike organisasjoner innen kultursektoren totalt er på 90 millioner, og at minimalt tilfaller idrett og frivillighet.

Når Heidenreich påstår at idretten kun får 6 % av tilskuddsposten, så er det for så vidt rett, men han «glemmer» et par av de viktigste tilskuddene til idretten. Det viktigste er at alle får bruke kommunale anlegg og lokaler gratis, både til trening og arrangementer. Her snakker vi om beløp i 100 millioners-klassen, og et av de største ønskene fra idrettsklubbene selv som bidrag til driften. I tillegg investerer kommunen store beløp, både i nye anlegg og vedlikehold av anleggene.

Når KrF på denne måten sammenlikner tilskudd til idretten i forhold til hva som ytes til drift av Kilden og Kunstsilo, så blir dette en total feil «triksing» med tall.

Jeg er enig med Tore Heidenreich i at vi bør øke offentlige tilskudd til idrett og frivillighet, og viser til mitt innlegg på fvn.no 25/7 – «En moderne idrettspolitikk på lag med gode lokale krefter». Men i motsetning til KrF, så ønsker Venstre også at Kristiansand skal være en kulturby i høy klasse der det legges til rette for gode kulturopplevelser for alle. Vi vil ha sterke kulturinstitusjoner, et fritt kulturfelt som blomstrer og gjør det enklere og tryggere å være kunstner.

Petter Benestad, 3.kandidat

innlegget sto på trykk 28.juli:
https://www.fvn.no/mening/debattinnlegg/i/8J1do2/krfs-talltriksing