Vi må gjøre aktive grep for å gi familiene plass i Kvadraturen

Odd Nordmo fra Høyre sier på den ene siden at han ønsker familier i Kvadraturen, men virker på den andre siden å ha abdisert. Da er spørsmålet, hva vil egentlig Høyre?

Venstre har undret seg over Nordmo og Høyres vingling i denne saken. I bystyremøte i 2019 stemte de for å kreve søknadsplikt for oppdeling av boliger til hybler i områdene Kvadraturen og dens randsone. Nå opplever vi at Nordmo kjemper en kamp for at de som ønsker å bygge om bolighus i Posebyen og sentrumsnære boligområde til hybelhus skal gis tillatelse til det, og på den måten hindre familier å bo i disse områdene.

Nordmo sier i overskriften på sitt innlegg at Høyre ønsker familier i Kvadraturen, men følger opp i sitt innlegg med å skrive at «Familier må nok ha flere barnehager, skoler og bredere fritidstilbud for å ville flytte fra Kristiansands «Grünerløkka» som Lund, Grim, Eg mfl. og til Kvadraturen.» Er det et signal om at Høyre ikke vil ha flere familier i byen fordi det blir krevende å få på plass nok barnehageplasser, skoler og et godt fritidstilbud?

Venstre ser behovet for at det tilrettelegges for flere gode møteplasser for ungdom i byen, med ungdommens ønsker og behov i sentrum. Det er et prosjekt vi håper å få Høyre med på de neste fire årene.

Vi er enige med Nordmo i at en mangfoldig befolkning i byen gir en levende by, for oss inngår også familiene i det mangfoldet. Det har vi som politikere ansvar for å legge til rette for, både gjennom planpolitikken og politikk for oppvekst, kultur og frivillighet.

Det er for ordens skyld hyggelig å bli ønsket en god sommer og at Nordmo ønsker Venstre som samarbeidspartner de neste fire årene. Venstre er tydelige på at vi ønsker å snakke først med Høyre etter valget, fordi vi mener vi har mye til felles politisk. Nordmo og resten av Høyre må likevel huske at Venstre er et selvstendig parti med egen politikk. Det Nordmo kaller å være i «AP-skuta», mener Venstre har vært å ta ansvar i et kaotisk bystyre. Høyre har tilsynelatende vært mer opptatt av å markere avstand til Arbeiderpartiet og deres samarbeidspartnere enn å ta ansvar for byen vår.

God sommer, Odd!

Petter Benestad, 3.kandidat

Jacob Haugmoen Handegard, Ordførerkandidat

Innlegget sto på trykk 11.juli:

https://www.fvn.no/mening/debattinnlegg/i/ab0A1a/vi-maa-gjoere-aktive-grep-for-aa-gi-familiene-plass-i-kvadraturen