Vi vil ta vare på barnehagene

Liten pike har ansiktet gjemt bak et lilla lekekamera og later som hun tar et bilde.
Foto: Illustrasjon

Nære, gode barnehager er blant de viktigste byggesteinene i trygge lokalsamfunn. Venstre går derfor til valg på å ta vare på nære og små og mellomstore barnehager. Vi vil hindre flere nedleggelser. I tillegg vil vi jobbe for en reell likebehandling mellom private og offentlige barnehager og at pedagogene, ikke politikerne, skal bestemme innholdet i egen barnehage. Vi vil gi barnehagesektoren et netto økonomisk løft.

Lokalsamfunn med gå- og sykkelavstand til barnehager er ofte også lokalsamfunn som preges av godt samhold og naboskap, friske og fysiske mennesker, lavere utslipp av klimagasser og lokal forurensning, og generelt større opplevd attraktivitet for barnefamilier.

Derfor vil vi i Venstre beskytte de nære barnehagene som vi har igjen i Drammen og hindre at mennesker får lenger reiseavstand til barnehagene. 

I forrige periode var vi med på tre nedleggelser og utviklingen av et sett med prinsipper for framtidig struktur som legger opp til mer sentralisering og større enheter. 

Vi er helt ærlige på at vi tok feil her. Vi innrømmer at dette var gale beslutninger. Vi tok derfor initiativ
våren 2023 til å endre prinsippene, og vi kommer til å ta opp saken igjen i det nye kommunestyret, hvis vi får din tillit. 

Antall barn og tillit til faglig skjønn

Det viktigste vi vil endre på her er kravene til antall barn som må ligge til grunn for å beholde barnehager. I dag er dette prinsippet lagt for høyt til at det matcher de små, nære barnehagene vi snakker om. 

I barnehagene er det pedagogene som skal styre innholdet – ikke politikerne. Vi i Venstre er svært
tydelige på at vi vil ha større tillit til faglig skjønn, og vil minimere bruk av lokale satsinger og fikse ideer som vi trer nedover hodet på de ansatte. De kan jobben sin best, vi vil heller prioritere å gi barnehagene et netto økonomisk løft, utover bare det de får i hodestøtte, slik at vi kan jobbe med reell kvalitetsutvikling.

Offentlige og private barnehager

Strukturelt så vil vi jobbe for en reell likebehandling mellom offentlige og private barnehager. Det betyr ikke at vi vil privatisere ut barnehagesektoren i Drammen – fordi vi vil beholde nøkkelen som sier at det skal være minimum 40 prosent offentlige barnehager i Drammen til enhver tid. Vi ønsker oss helst at det private bidraget skal bestå av ideelle og foreldredrevne barnehager. Den beste måten for å sikre at det er slike aktører som er toneangivende i det private tilbudet, og ikke de store kommersielle kjedene, er å gi bedre vilkår til private barnehager. I dag er det svært tøft for ideelle og foreldredrevne barnehager å konkurrere med både offentlige og kjeder. Venstre vil ta kampen for disse, slik at det blir en reell likebehandling i rammevilkårene.