Vi vil satse på eldreomsorg i Drammen

Et eldre ektepar gaar tur paa en gangvei, sett bakfra. De holder hverandre i armen og kvinnen gaar med stokk.
Foto: Illustrasjon

Alle skal være trygge på at Drammen kommune har en sykehjemsplass når behovet kommer. For å møte eldrebølgen vil vi etablere nok sykehjemsplasser og heldøgns-omsorgsboliger de neste årene. Samtidig må vi utvikle eldreomsorgen slik at det blir lettere og mer realistisk å klare seg selv hjemme lengre. Det gjør vi best i samarbeid med frivilligheten og sosiale entreprenører.

Alle mennesker ønsker å mestre sin egen hverdag så lenge som mulig. Men en dag blir hjelpebehovene så store at vi ikke lenger kan få til alt på egenhånd. Da trenger vi en kommune som er klare til å hjelpe til med alt fra forebyggende tjenester til heldøgns omsorgsbolig, og til slutt sykehjemsplass.

Venstre vil sikre at den vedtatte strategien for utvikling av sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger fra 2023 blir fulgt opp og følges opp med nok penger i budsjettene. 

Dette innebærer en redusert, men fortsatt god versjon av Krokstad sykehjem med over 100 plasser, som skal stå ferdig til 2028. 

Før dette, og samtidig, skal vi utvide enhetene vi allerede har for å lage flere plasser og boliger. Dette skal skje på blant annet Åskollen, Konnerud, Gulskogen og Fredholt. 

Vi skal alltid ha kapasitet til å hjelpe de eldre

Venstre kjempet hardt i 2022 for å få til denne alternative tilnærmingen. Den kommer til å spare kommunen for over 500 millioner kroner i investeringer, og over 70 millioner kroner i drift hvert eneste år, som vi kan bruke på andre ting. Vi mener også det er en bedre løsning for lokalsamfunnnene, for klimaet og for naturen å utvikle det vi allerede har, framfor å bygge mest mulig nytt.

Vi skal i løpet av denne perioden utvikle nok sykehjemsplasser til at vi alltid har kapasitet til å ta i mot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset ved behov og at ingen skal trenge å være redd for at det ikke står en plass eller bolig klare til dem når dagen kommer for at behovet er der.

Vi skal også sikre at kompetansen og ressursene på den mest spesialiserte, ressurskrevende omsorgen – for eksempel demensomsorg og palliativ/lindrende omsorg – er sterk og god i Drammen.

Omsorgstrappen

Samtidig som kommunen tar dette ansvaret for at de grunnleggende behovene er på plass, trenger vi å utvikle mest mulig forebyggende tjenester som gjør at folk kan klare seg uten sykehem så lenge som mulig – altså å bygge på den såkalte “omsorgstrappa” med flere trinn. 

Det inkluderer utvikling av alt fra lavterskeltilbud som dagsenter, sosiale møteplasser og frisklivssentralen til utvikling av hjemmetjenesten og fleksibilitet i til korttidsplasser ved kortvarige behov.

Dette gjør vi best sammen med frivilligheten og sosiale entreprenører. De må derfor inviteres inn til å utvikle møteplasser og lavterskeltilbud.

Vi må beholde flinke fagfolk

God kvalitet i tjenestene krever på at vi har ansatt nok kvalifiserte fagpersoner. Det er stor kamp om ressursene i helse-Norge i dag, og kommunene overbyr hverandre på lønn for å rekruttere for eksempel sykepleiere. 

Drammen skal være konkurransedyktige på lønn, men vi i Venstre mener det er nødvendig å også jobbe med flere virkemidler for å sikre at vi klarer å rekruttere og beholde flinke helsefolk. Vi tenker da på riktig oppgavedeling mellom ulike ansattgrupper i ulike deler av tjenestene – hvor vi trenger en omstilling, og hvor det foregår en prosess nå som vi støtter sterkt.

Vi mener også at våre ansatte fagpersoner må stå i sentrum for selve utviklingen av tjenestene, ikke politikerne. Derfor går vi til valg på å vedta og gjennomføre den samme tilliten til faglig skjønn i helse, sosial og omsorg som vi har gjort i skole og barnehage. Venstre vil ha mer tillit i tjenestene og mindre resultatbasert målstyring.