Et krafttak for lokalt helsetilbud

Thorbjørn Merkesdal utenfor Gjestad bo- og aktivitetssenter i juli 2023, Foto: Stefan Sørlie Oure

I alt for lang tid har tilbudet i Ullensaker hengt etter.

Det har gitt et etterslep på stort sett alle områder og vi har mye arbeid foran oss. Det ble nettopp ferdigstilt en helhetlig helseplan og den viser tydelig at behovet er så stort at det ikke er noen grunn til å si noe annet enn at dette er en stor og krevende jobb som vi må få økt oppmerksomhet og ressurser.
Vi trenger utbygging av institusjonsplasser flere steder i Ullensaker, vi behøver å styrke fastlegetilbudet og vi må sikre gode helsetilbud i skolene og tilpassede boløsninger som passer for de som skal bo der. Dessverre så henger vi også etter når det gjelder avlastningstilbud for barn, så vi behøver et bredt løft på nær sagt alle områder. Dette blir en kjempekrevende oppgave og derfor jobber vi for å få til et skikkelig krafttak for helse i Ullensaker for det trengs virkelig.

Hjemmehjelp og hjemmesykepleie skal være tilgjengelig for alle somforetrekker å bo hjemme, men som trenger bistand. Vi vil fortsette å ta i bruk nye teknologiske løsninger som «mitt liv, mitt ansvar» og lignende, og sikre god utbredelse av disse for de som trenger det.
Nye boformer som leilighetsbygg med egne seksjoner for personer som ønsker å bo sentrumsnært og få besøk av sykepleier og/eller hjemmehjelp bør bygges, samtidig som kapasiteten på kommunens bo- og aktivitetssentre må økes i takt med utviklingen i befolkningen.

Det kan i mange situasjoner være en fordel å etablere et forpliktendesamarbeid med våre nabokommuner for å sikre tilstrekkelig finansering og robuste løsninger.
Pårørende er en stor del av kommunens helsearbeid, dessverre uten at det blir vektlagt nok. Derfor vil vi etablere en pårørendekoordinator. Vi ønsker også å styrke kommunens arbeid med å etablere og koordinereansvarsgrupper. En ansvarsgruppe-koordinator vil også kunne fungere i samarbeid med pårørendekoordinator.

For å bedre helse,- og omsorgstjenestene i Ullensaker vil Venstre blant annet:

• arbeid for at lokalbefolkningen kan ta i bruk ledig kapasitet ved «Cathinka Guldbergs Sykehus»-sykehuset og at sykehusets fasiliteter gjøres tilgjengelig for legevakta hele døgnet.
• samlokalisere tilbud til kronisk syke med behov for fysikalskbehandling – slik at de som har vanskeligst for å bevege seg slipper å måtte reise rundt til ulike behandlinger og undersøkelser, og god transport der det ikke lar seg gjøre.
• etablere ny boform i eldreleiligheter i trygge og tilpassede omgivelser med ambulerende helsetjeneste – først sentralt på Jessheim, og deretter i tettstedene.
• etablere et økt og variert tilbud av boformer for personer som ikke har mulighet til å bo i egen bolig. Det må inviteres til private å etablere løsninger i samarbeid med lånekassen eller finansiering av kommunen.
• intensivere innføringen av helse- og velferdsteknologi.
• sikre et tilstrekkelig akutt psykiatrisk tilbud i Ullensaker.
• intensivere etableringen av verdige botilbud til kommunens ROP-klienter (Rus og Psykiatri).
• etablere helsetilbud for unge på Kløfta.

Les gjerne mer om vår helsepolitikk og vårt program her.

Stem Venstre for et krafttak for lokalt helsetilbud.