Et næringsvennlig og serviceinnstilt Kragerø

Venstre vil

  • legge til rette for næringslivet ved tidlig dialog, forutsigbarhet og forenkling
  • støtte opp om Kragerø Næringsforening
  • at Kragerø kommune drives mer bærekraftig både innen natur, miljø, sosialt og økonomisk. FN sine bærekraftmål
  • at kommunen er framoverlent ndg å tilby næringstomter
  • næringsutvikling i sentrum må ses i sammenheng med den historiske trehusbyen; plassering av bygninger, restaurering av bygg, skilting og estetiske forhold
  • utvikle enda mer det bærekraftige reisemål
  • ha et arbeidsliv som inkluderer og utfordrer til vekst og utvikling