Kunnskap- og kulturkommunen Kragerø

Venstre vil:

 • at Kragerø skal være et fint sted å vokse opp, at barnehage og skole gir kreativ lek og læring
 • ha rullerende barnehage-opptak og ha barnehage-garanti rett etter foreldrepermisjon
 • ha tidlig innsats for at barn og unge skal bli sett for hva de er, hvilke behov de har.
 • ha faglig frihet og ansatte med god kompetanse i skole og barnehage. Ha høy tillit til pedagogen
 • at skolen også vil verdsette kreative aktiviteter som å tegne, skrive, fantasere, skape, synge og bevege seg og at barna går eller sykler til skolen
 • mobilfri skole
 • ha tett samarbeid med bibliotek, lokal kultur og kunst, videregående skole og næringsliv
 • at elever med særlige behov må få faglig god oppfølging
 • at fagfolk på ulike felt er ute i skolene og barnehagene (spesialpedagogikk, helse, miljø
 • forankre opplæring både via lærebøker og digitale læremidler
 • at utenforskap og mobbing systematisk bekjempes
 • støtte opp rundt Stasjonen som møteplass for barn, unge og unge voksne
 • jobbe for nye programfag til Kragerø videregående
 • at Læringssenteret blir et myldrested for kompetanse
 • at biblioteket er vårt allsidige litteraturhus og en utlånssentral
 • dele byantikvar med Risør og idrettskonsulent med Bamble
 • bidra til at Berg museum brukes og at skolebarna får minst ett besøk til museet i året
 • sette søkelys på Kittelsen og Munch i Reisemål Kragerø.