Fremtidens boformer for eldre må planlegges nå

Bildet viser Gro Buttingsrud og Gunn-Torill Homme Mathisen - henholdsvis 4. og 5. kandidat for Asker Venstre ved årets kommunevalg.
Bildet viser Gro Buttingsrud og Gunn-Torill Homme Mathisen - henholdsvis 4. og 5. kandidat for Asker Venstre ved årets kommunevalg., Foto: Asker Venstre

Planlegging av fremtidens boformer for eldre: Aktive, sosiale og individuelle løsninger. Asker Venstre tar grep for en bedre eldreomsorg. Les Gunn-Torill Homme Mathisens og Gro Buttingsruds – henholdsvis femte og fjerde kandidat i Asker ved årets kommunevalg – kronikk i dagens utgave av Røyken og Hurums Avis.

KRONIKK: Eldre er generelt friskere og mer ressurssterke enn før. Det er mange som opplever gode, friske og aktive år som pensjonist. Snakker vi for mye om utfordringer og utgiftsposter og for lite om muligheter for seniorene våre?

Eldre er som alle andre, med ulik helsetilstand, sosialt nettverk, ulike interesser og ønsker. Vi må snakke mindre om eldre som en homogen gruppe og tenke mer enkeltindivider. Det er viktig at de eldre gis mulighet til å bruke sin kunnskap, kompetanse og erfaring i både lokalsamfunn og nærmiljø.

Fremtidens boformer for eldre må planlegges nå. Boligbyggere, både private utbyggere og kommunen, må utfordres til å tenke nye løsninger.

Et eksempel fra virkeligheten: I en tilrettelagt bolig i en by på Østlandet, som ligger i et populært borettslag i bykjernen, bor Bestemor (96) – i egen eid 3-roms leilighet, med døgnbemanning, tilgang til hjemmetjenesten og en kafé som er åpen på hverdager. Der kjøper hun seg middag. Det er ulike aktiviteter i fellesarealet, og kirken ligger like ved. Hun er svært fornøyd og tar seg gjerne en tur ut i byen med rullatoren.

Asker kan la seg inspirere av det de har bygd der. Mange ønsker å tilbringe livet i nye og mer sosiale boformer, der man i tillegg til å ha sin private leilighet har fellesarealer som deles på ulike måter. Slike boformer er blitt relativt vanlig i en del europeiske byer.

Vi tror mange, særlig enslige, ønsker å bo i et fellesskap der behovet for privatliv kombineres med et aktivt sosialt liv. Det kan gi bedre livskvalitet og redusere ensomhet. Det vil gi gode forutsetninger for samkjøring av tjenester og tilbud til denne gruppen av befolkningen, samtidig som det gir økonomiske fordeler for kommunen.

Det må planlegges og tilrettelegges bedre i hjemmene for at alle kan være selvhjulpne så lenge som mulig. Dersom det føles for utrygt og de daglige aktivitetene blir for vanskelige – også med hjelp av hjemmetjenesten – så må et høyere omsorgsnivå vurderes og være tilgjengelig.

To nye sykehjem er planlagt i Asker med innflytting i 2027 og 2030 – Heggedal og Vettre – og disse datoene er viktige milepæler for å sikre at ventelistene ikke øker. Det er avsatt ytterligere arealer i kommuneplanen for bygging av flere botilbud for eldre, også sykehjem. Vi vet at det fram til 2040 vil bli 240 000 flere eldre over 80 år – mange av disse med demenssykdom – og dette må det tas høyde for i planleggingen.

Vi skal ha gode pleie- og omsorgstjenester for de som har behov for dette. Venstre ønsker å ta i bruk teknologi, innovasjon og nye løsninger, både i sykehjemmet og i hjemmene. På sykehjemmet ønskes et høyt og variert aktivitetstilbud. Det må også være tilgang på frisør, fotpleie, fysioterapi, ergoterapi og lege på sykehjemmet. Livskvalitet og livsglede henger sammen og er viktige stikkord.

Sist, men ikke minst, må vi anerkjenne hvor viktig det er at personalet har tid og kompetanse til å yte god helsehjelp, ta den gode samtalen og forstå det mangfold av mennesker de møter.

Kronikken i avisen finner du her.