Ekstremvær krever også lokale tiltak

Jørn og Abid om klima, Foto: Jørn Martinussen

Sortland Venstre, Venstres Abid Raja og mange med oss er bekymret for ekstremværet denne sommeren. Både de som har reist til sørligere strøk og de som har feriert i Norge, har kjent klimaendringene på kroppen.

I løpet av sommeren har vi sett omfattende tørke i deler av landet, og nå sist ekstremværet Hans, det verste på 25 år. Vi må forvente store skader som følge av de store nedbørsmengdene. Det har vært utstedt røde farevarsler for flom, skred og store nedbørsmengder, noe som er svært alvorlig, og som kan føre til omfattende konsekvenser og skader.

Røde farevarsler ser du bare når det er forventet at været kan gi ekstreme konsekvenser. Det er en reell fare for at liv går tapt og at det blir store ødeleggelser på eiendom og infrastruktur.

Ekstremvær krever også lokale tiltak, for å forhindre fremtidig forverring. Denne sommeren har vist oss de alvorlige konsekvensene av klimaendringene, og minner oss på at det er helt nødvendig å kutte utslipp fremover.

Når vi vet at klimaendringene gir økt risiko for naturfare som skred, storflom, flom og kvikkleireskred har vi et ansvar i å minimere skader og kostnadene. Det får vi kun til dersom vi gjennomfører tiltak slikt at vi når klimamålet Norge har forpliktet seg til. Det krever både nasjonale tiltak og lokale tiltak her i Sortland.

Derfor går vi tilvalg for å få på plass en handlingsplan for reduksjon av klimagasser og klimatilpassing. Sortland Venstre vil redusere energibruken ved å iverksette energitiltak i kommunale bygg. I tillegg vil vi stille klima- og miljøkrav ved offentlige anskaffelser. Vi vil også stille krav om utslippsfrie byggeplasser, og kreve miljøsertifisering av nye bygg.

Regjeringen har også et ansvar. Dessverre fører Arbeiderpartiet og Senterpartiet oss i feil retning. De følger ikke miljødirektoratets 85 punkter på hvordan vi kan kutte utslipp. Samtidig åpner de nye oljefelt og kutter tiltak for grønn omstilling.

Alt vær akkurat nå er påvirket av global oppvarming, fordi vi lever i en verden som er én grad varmere enn før.

De intense hetebølgene i Sør-Europa og USA i juli ville knapt vært mulige uten menneskeskapte klimaendringer, ifølge forskere.

Klimakrisen rammer enten vi er på Sortland eller Afrika. Vi må tenke globalt og handle lokalt. Det skylder vi kommende generasjoner og de som bor i land som rammes lang hardere enn oss.