Våre valgkampbrosjyrer

Nedenfor finner du våre valgkampbrosjyrer som ebrosjyrer i utskriftsvennlig format (PDF). Ved utskrift, velg Tilpass i skriverinnstillingen om dette ikke allerede er valgt, siden flere av brosjyrene er i et annet format enn A4.

God lesning!

 

Asker Venstres valgløfter!

En enkel firesiders brosjyre med våre fire valgløfter: “Mer natur, mindre utslipp”, “Inkludering og muligheter for alle”, “Flere grønne jobber der folk bor” og “Billigere kollektivtrafikk”.

 

 

Venstre tar Asker framover.

16-siders valgbrosjyre med utdrag av valgprogrammet vårt, samt “Er du en Venstrevelger?”, “Venstres 10 liberale prinsipper” og kandidatlisten vår ved kommunevalget 2023.

 

 

“Askerbøringen”

Dette er vår valgkampavis. Her finner du mye godt lesestoff om Asker Venstres politikk på vei inn i en ny valgperiode.

 

 

Kommunevalgprogram 2023-27

Dette er vårt valgprogram for den kommende kommunestyreperioden. Her finner du alt Asker Venstre vil arbeide for i de neste fire årene. Programmet vårt kan du også lytte til som podkast på Spotify eller Simplecast.