Amund Bjerkholt, listekandidat for Averøy Venstre

Foto: Geir Morten Karlsen

Amund er ny i Averøy politikken, og er klar for å være med å bidra;

Min hjertesak til årets kommunevalg er å gi alle ungdommer mulighet for sommerjobb i kommunen eller i en av kommunens bedrifter. I dag er det er ikke enkelt for ungdommer under 18 år å skaffe seg sommerjobb. En del ungdommer lykkes i å skaffe seg en sommerjobb, men ikke alle har kontakter eller nettverk som ofte er nødvendig.

En sommerjobb gir god innsikt i et mulig framtidig yrke. Enda viktigere er at ungdommen får mulighet til å bidra i lokalsamfunnet, og kjenne på reelt ansvar og mestringsfølelse. Dette er verdier som vårt moderne velferdssamfunn er tuftet på.

Et program som gir ungdom mulighet for å prøve seg i næringslivet 3-4 uker hver sommer vil gjøre kommunen til en mer attraktiv kommune å bo i, og bidra til at våre ungdommer får en best mulig start i overgangen fra barn til voksen.