Roald Røsand, Venstre sin listetopp og ordførerkandidat

Foto: Geir Morten Karlsen

Venstre og Roald har fortsatt mye å gi, her er ord fra kandidatens penn:

Den neste fireårsperioden vil bli min tredje i kommunestyret i Averøy.

I de siste årene har jeg også vært medlem i formannskapet. Mener at jeg har vært en aktiv deltaker i diskusjonene, og at jeg også har blitt en erfaren lokalpolitiker.

Averøy og Averøys befolkning har alltid hatt hovedfokus i mitt virke.

For næringslivet er rammebetingelsene ekstremt viktig for å få et velfungerende lokalsamfunn. Det er næringslivet som skaper verdiene som resten av det o­ffentlige samfunnet lever av.

Selv om Venstre i min periode har vært i opposisjon, har vi vært forslagstiller, pådriver og fått vedtatt mange viktige saker: Den nye Kårvåg Barneskole, var fra starten et forslag fra Venstre. Likeså at vi har fått bevilget et betydelig beløp og prioriteringsplan for asfaltering av kommunale veier.

Kulturkonsulent og næringskonsulent, er vedtatt etter forslag fra Venstre. Selv om disse to stillingene er slått sammen til en stilling som Samfunnsutvikler, er vårt mål å få en hel stilling som næringskonsulent. Det fortjener det varierte og ekstremt dyktige næringslivet vi har i Averøy.

Imidlertid er det flere saker vi ønsker gjennomslag for i neste periode: Fortgang i å etablere gode ordninger og boliger for en stadig eldre befolkning. Gratis svømmeopplæring for små barn, flere turmål for funksjonshemmede. Vi ønsker å forbedre rammebetingelsene for næringslivet, videreutvikle samarbeidet med nabokommunene, etablere smarte kollektivordninger, opprette flere lærlingestillinger i skole og eldreomsorg, legge forholdene til rette for bolyst og tilflytting,med mye mer.

Like viktig er det imidlertid at det tas hensyn til natur og klima. Både næringslivet og samfunnet må utvikle seg i en bærekraftig og klimavennlig måte. Klimaendringene verden står ovenfor, er uten sammenligning, den største utfordringen vi har i tiden framover.

Godt Valg alle sammen!