Vant pris for beste politikk for byutvikling – sånn vil Venstre utvikle Kristiansand

Jacob Handegard, Christine Alveberg og Petter Benestad Foto: Frode Vestgarden, Frode Vestgarden

“I dag er vi skikkelig stolte. Vi bryr oss om byen og da er det hyggelig at det blir sett.” sier Ordførerkandidat, Jacob Haugmoen Handegard. Sammen med Christine Alveberg, 2.kandidat og Petter Benestad, 3.kandidat tok han mot prisen som beviser at Venstre har Kristiansands beste partiprogram for positiv sentrumsutvikling.

Venstre gikk av med seieren i kåring av Kristiansands beste partiprogram for positiv sentrumsutvikling. Prisen ble delt ut av organisasjonen Norsk sentrumsutvikling som ledd i “Aksjon bypolitikk”.

Juryen var samstemte i at Venstre hadde det beste partiprogrammet for byutvikling i Kristiansand og juryens begrunnelse trakk fram ulik tematikk som Venstres ønske om at flere skal bo og jobbe i byen, satsing på sykkel og buss, en sterk kulturpolitikk og vektlegging av forutsigbarhet for næringslivet. Venstre fikk særlig skryt for sin vektlegging av natt-økonomi og å tilrettelegge for aktivitet i byen på kvelden og om natten.

“Venstre vil jobbe for å styrke byen i den neste fireårsperioden. Vi er partiet som best ser sammenhengen mellom at næringslivet må få lov til å tjene penger, et levende kulturliv og grønn byutvikling for at byen vår skal bli enda bedre og mer levende.” avslutter Handegard.

Du kan lese hele Venstre partiprogram her.