Energibyen Halden

fornybar energi ikon Energi har alltid vært viktig for Haldensamfunnet. Først med sage-, veve- og spinnemaskiner direktedrevet fra Tista fra starten av 1800-tallet. Så kom Fredrikshalds Elektricitetsværk på Porsnes som stod ferdig i 1900 og Saugbrugsforeningens kraftstasjon i 1907. Institutt for Energiteknikk (IFE) etablerte seg i Halden i 1955 (den gang Institutt for Atomteknikk) på Saugbrugsforeningens område og bygde Norges andre atomreaktor der. Deler av restvarmen fra Haldenreaktorene ble brukt i produksjonen hos “Brugsen”.

Verden er på ny i en energikrise samtidig som vi også er i en klimakrise, naturkrise, miljøkrise og fattigdomskrise. Vi må derfor fase ut det meste av fossile energikilder for å ta vare på klima og folkehelse. Frem mot 2050 trenger Norge minst 100 TWh ny elektrisitetsproduksjon samtidig som vi må jobbe med energiøkonomisering. Tilgang på elektrisitet vil være nøkkelen for å omstille oss til et helelektrisk samfunn og bygge ny, grønn industri.

Hele regionen vår har et stort elektrisitetsunderskudd i dag og det er små muligheter for mer produksjon i regionen. Derfor ønsker Halden Venstre å bygge på IFE sin kompetanse og satse på bygging av kjernekraftverk og forskning og utvikling av avanserte reaktorer. Dette vil gi mange nye arbeidsplasser, skape skatteinntekter, bygge kompetanse som trengs og gjøre Halden til en attraktiv by å bo og arbeide i.

Halden Venstre vil:

  • Bidra til at det kommer i gang offisielle forhandlinger med aktører som ønsker å bygge kjernekraft i Halden.
  • Være med å skape en god og faktabasert debatt om kjernekraft i lokalsamfunnet for å avgjøre om det er formålstjenlig å gå videre med å bygge kjernekraftverket i Halden.
  • At det skapes forutsigbare rammebetingelser for etablering av kjernekraft i Norge og Halden.
  • Styrke IFE sin rolle i Halden og Norge.
  • Etablere et “Norwegian Centre of Expertise” (NCE) for å utvikle fremtidens energiteknologier i Halden.

 

Tilbake til hovedsiden for Halden Venstres program
Les mer om klima- og miljøpolitikken til Halden Venstre